Gå til sidens indhold

Højesteret

03 feb 2023

Højesteret

Villaejere havde ikke vundet hævd over kommunens tilstødende arealer

Villaejere havde ikke vundet ejendomshævd over dele af et beplantningsbælte, som de havde inddraget i deres haver i 1960’erne og 1970’erne

Sagerne BS-49481/2021-HJR, BS-49483/2021-HJR og BS-49476/2021-HJR
Dom afsagt den 3. februar 2023

Stevns Kommune
mod
A og B

og

Stevns Kommune
mod
C

og

Stevns Kommune
mod
D

Biintervenient til støtte for Stevns Kommune i alle tre sager:
Kommunernes Landsforening

Sagen angik, om ejerne af tre villaparceller havde vundet ejendomshævd på en del af et areal, der ligger som et bælte mellem et industriområde og et villaområde, og som villaejerne kort tid efter udstykningen i 1960’erne og 1970’erne havde inddraget i deres respektive haver. I 2013 bad kommunen ejerne om at trække sig tilbage til det oprindelige skel. Ejerne afviste at imødekomme kommunens anmodning, idet de mente, at de havde vundet ejendomshævd på arealet.

Højesteret fastslog, at villaejerne ikke havde vundet ejendomshævd.

Højesteret udtalte, at der som udgangspunkt ikke kan vindes ejendomshævd, hvis den rådende på det tidspunkt, hvor den pågældende begyndte at råde over arealet, vidste, at arealet tilhørte en anden. Villaejerne vidste, at kommunen ejede arealerne, da de inddrog dem som den del af deres haver, og efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet i denne sag.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sagerne BS-49481/2021-HJR, BS-49483/2021-HJR og BS-49476/2021-HJR (PDF)

Læs landsrettens afgørelse i sagerne BS-49481/2021-HJR, BS-49483/2021-HJR og BS-49476/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sagerne BS-49481/2021-HJR, BS-49483/2021-HJR og BS-49476/2021-HJR i Domsdatabasen