Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

01 nov 2021

Retten i Holstebro

Kvote-sagens videre forløb

Hovedforhandlingen i den såkaldte ”kvote-sag” ved Retten i Holstebro nærmer sig sin afslutning.

Sagsnummer: SS 3-2664/2020

Sagen kort fortalt

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet rejste ved anklageskrift af 24. juni 2020 tiltale mod otte personer, en registreret revisor, et revisionsfirma, en advokat og et advokatfirma for at have omgået kvotekoncentrationsreglerne i fiskerilovgivningen. Anklagemyndigheden påstår de tiltalte idømt bødestraf, samt at én af de tiltalte frakendes retten til at drive erhvervsmæssigt fiskeri, ligesom der er påstand om, at revisoren og advokaten frakendes retten til henholdsvis at være registreret revisor/udøve anden revisionsvirksomhed og at udøve advokatvirksomhed. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af godt 200 mio. kr. hos en række selskaber.

Hovedforhandlingen

Sagen er blevet behandlet som en domsmandssag, og hovedforhandlingen har indtil videre kørt over 38 retsdage med omfattende bevisførelse. Anklagemyndigheden og forsvarerne mangler nu at komme med deres afsluttende bemærkninger – de såkaldte procedurer – om skyldsspørgsmålet og de endelige påstande i sagen. Der er afsat 4 retsdage til procedurerne:

  • torsdag den 4. november 2021 kl. 09.30 – 15.30,
  • fredag den 5. november 2021 kl. 09.00 – 15.00,
  • tirsdag den 9. november 2021 kl. 09.30 – 15.30 og
  • fredag den 12. november 2021 kl. 09.30 – 1530.

Det forventes, at der afsiges dom nogle uger derefter. Tidspunktet for domsafsigelse vil blive meddelt, når sagen optages til dom efter procedurerne.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer, retspræsident Christian Schou, på telefon 25 22 34 96.