Gå til sidens indhold

Retten i Holstebro

30 jun 2022

Retten i Holstebro

Mand idømt 5 års fængsel i nævninge-sag

Mand dømt for forsøg på overfaldsvoldtægt i gentagelses­­tilfælde og indrejse i Danmark i strid med indrejseforbud for bestandig.

En 43-årig mand er ved Retten i Holstebro fundet skyldig i forsøg på overfaldsvoldtægt og i indrejse i Danmark i strid med et indrejseforbud. Tiltalte er i 2017 straffet for et lignende forsøg på overfaldsvoldtægt og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Sagen blev behandlet som nævningesag, fordi anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængsel i 4 år eller derover.

En enig nævningeret fandt med denne begrundelse tiltalte skyldig i forsøg på voldtægt:

F har forklaret, at hun under en gåtur blev overfaldet af en mand, hvorved hun kom ned og ligge på en majsmark, mens manden sad oven på hende, at hun prøvede at kradse manden i ansigtet og på munden, og at hun råbte højt om hjælp, og at manden bad hende holde mund, holdt hende for munden og gav hende lussinger, så hendes briller røg af. F har videre forklaret, at manden bøjede sit ansigt ned over hende, mens hans sagde ”fuck, fuck, fuck” og derefter ”I’ll kill you, I’ll kill you” og at hun, da mandens ansigt kom tilstrækkeligt tæt på, bed ham i hagen alt hvad hun kunne.

Tiltalte har forklaret, at han på samme tidspunkt var ude og gå en tur i det område, hvor F blev overfaldet, men har nægtet at være gerningsmanden.

Fs forklaring er særdeles troværdig og sikker og underbygges af bevisførelsen i øvrigt, herunder at hendes briller efterfølgende blev fundet på gerningsstedet og den foretagne personundersøgelse af hende.

Tiltalte havde ved anholdelsen samme dag et sår på hagen, der stemmer overens med et bidemærke. Tiltaltes DNA er blandt andet fundet på Fs højre hånd, venstre ben, negle og flere steder på hendes tøj. Tiltalte har ikke kunnet fremkomme med en troværdig forklaring herpå. F har endvidere genkendt tiltalte som gerningsmanden, idet hun kender ham fra byen som flaskesamler. Det er under disse omstændigheder ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte, der bor i nærheden, begik overfaldet på F.

Efter Fs forklaring om det passerede, herunder tiltaltes udtalelser og at det må lægges til grund, at tiltalte bøjede sit hoved ned mod F for at kysse hende, findes det bevist, at tiltalte havde forsæt til at voldtage F og således have samleje med hende uden hendes samtykke. Dette underbygges også af tiltaltes forstraf.

Tiltalte var derfor skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

En enig nævningeret fandt desuden tiltalte skyldig i at være indrejst i Danmark i strid med et indrejseforbud for bestandig. Det var i den forbindelse bevist, at tiltalte var gjort bekendt med bestemmelsen i den tidligere dom om udvisning og indrejseforbud.

Tiltalte var forud for sagen mentalundersøgt, men der var hverken fundet grundlag for en behandlingsdom eller for forvaring. Tiltalte blev derfor straffet med fængsel.

Straffen blev udmålt til fængsel i 5 år. Der var herved lagt vægt på, at minimumsstraffen for indrejse i strid med et indrejseforbud er 1 år, og på at der var tale om forsøg på overfaldsvoldtægt i gentagelsestilfælde, hvor der var fremsat trusler på livet mod F. Retten fandt ikke, at der forelå nogen formildende omstændigheder.

Tiltalte blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Dommen blev afsagt af Retten i Holstebro den 30. juni 2021. Rettens journalnummer er SS 354/2022