Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

28 okt 2021

Retten i Kolding

Gruppevoldtægt i Kolding

Tre unge mænd på 17, 18 og 19 år fra Syrien var tiltalt for sammen at have voldtaget en ung polsk kvinde på 27 år den 19. januar 2021 i en lejlighed i Kolding. Sagen blev behandlet ved et nævningeting ved retten i Kolding, som afsagde dom i sagen den 28. oktober 2021

Sagsnummer: 1-2361/2021

Sagen kort fortalt

De tre mænd var tiltalt for voldtægt og andet seksuelt forhold under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 216, stk. 1, jf. stk. 3, til dels jf. § 225.

Desuden var den ene af mændene tiltalt for blufærdighedskrænkelse og uberettiget optagelse af to videosekvenser ved at have optaget videosekvenser af seksuel karakter af kvinden og ved at have videredelt videosekvenserne med to personer uden kvindens viden og samtykke, jf. straffelovens § 264 d og § 232.

De tre mænd erkendte, at de havde haft sex med kvinden, men de nægtede sig skyldige i voldtægt.

Manden, der var tiltalt for bl.a. blufærdighedskrænkelse og deling af videosekvenser med seksuelt indhold, erkendte sig delvist skyldig heri.

Kvinden havde krævet en godtgørelse for tort på 150.000 kr.

Dommens resultat
De tre unge mænd havde den 19. januar 2021 opsøgt kvinden i en lejlighed i Kolding. Kvinden havde lejet lejligheden via Airbnb. Kvinden havde annonceret på en hjemmeside, at hun bl.a. gav erotisk massage fra adressen.

Efter navnlig kvindens forklaring sammenholdt med bl.a. den retsmedicinske undersøgelse af hende, fandt retten det bevist, at de tre unge mænd i forening efter forudgående aftale eller fælles forståelse havde tiltvunget sig samleje og andet seksuelt forhold med kvinden under særligt skærpende omstændigheder. Retten lagde således til grund, at en af mændene først havde indfundet sig hos kvinden og bl.a. ved at true hende med en kniv havde tiltvunget sig samleje og oralsex med hende. Han havde derefter lukket de to andre mænd ind i lejligheden. Mændene havde sammen forhindret kvinden i at forlade stedet ved at spærre hende vejen ud, ligesom de havde taget hendes mobiltelefon fra hende, hvorefter de tre mænd ved vold og udnyttelsen af den i situationen liggende trussel om vold alle havde tiltvunget sig samleje og andet seksuelt forhold med kvinden. Hele episoden varede omkring 2 ½ time. Mændene havde afgivet indbyrdes uoverensstemmende forklaringer, og de havde også skiftet forklaringer undervejs. Mændenes forklaringer blev bl.a. derfor fundet utroværdige og kunne ikke tillægges betydning.

Retten nåede herefter frem til, at de tre tiltalte var skyldige i overtrædelse af straffelovens § 216, stk. 1, jf. stk. 3 og § 225, jf. § 216, stk. 1, jf. stk. 3. For så vidt angår forholdet vedrørende blufærdighedskrænkelse og uberettiget deling af videosekvenser med seksuelt indhold, fandt retten den tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 264d, stk. 1 og § 232, stk. 1, i det omfang han selv havde erkendt. 

Anklageren krævede alle de tiltalte idømt en straf på fængsel i ikke under 5 år samt konfiskation af en kniv. Desuden påstod anklageren, at de tiltalte skulle udvises for bestandig.

Straffen for alle de tiltalte blev fastsat til fængsel i 4 år og 6 måneder. Retten tog påstanden om konfiskation af kniven til følge. De tiltalte blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Retten lagde på baggrund af den alvorlige kriminalitet, de tiltalte var dømt for, sammenholdt med de tiltaltes personlige forhold herunder den ringere tilknytning til Danmark i forhold til hjemlandet, til grund, at en udvisning af de tiltalte med sikkerhed ikke ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. De tiltalte, som alle var ugifte, havde bl.a. søskende i Danmark men ikke mindreårige børn. To af dem havde opholdt sig i Danmark i knap 6 år, mens den tredje ikke havde haft lovligt ophold i Danmark før gerningstidspunktet.

Desuden blev de tiltalte dømt til sammen at betale en godtgørelse for tort på 150.000 kr. til den forurettede kvinde.

Alle de tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

De tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 2. og 3. februar 2021, og efter afsigelsen af dommen blev det bestemt, at de skulle forblive fængslet under anken, eller indtil afsoning kan finde sted.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 28. oktober 2021.