Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

15 apr 2021

Retten i Kolding

20 års fængsel for skuddrab

28-årig mand idømt 20 års fængsel for drab på 24-årig mand på offentlig vej i Fredericia med pistol som led i bandekonflikt

Sagsnummer: Straffesag 72/2021

Sagen kort fortalt
En mand fra Fredericia, født i 1992, var tiltalt for bl.a. manddrab (straffelovens § 237) og ulovlig våbenbesiddelse i banderelationer (straffelovens § 192 a, jf. § 81 a), idet han den 24. februar 2020 på Korskærvej i Fredericia på en stjålet knallert kørte efter offeret, en 24-årig mand fra Fredericia, og med en skarpladt pistol skød direkte mod offeret, der der blev ramt i brystet og umiddelbart efter afgik ved døden. Tiltalte var tilknyttet bandegrupperingen LTF.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat
På baggrund af bl.a. DNA-spor afsat på noget tøj, som tiltalte havde lånt af en bekendt og var iført på ger-ningstidspunktet, sammenholdt med vidneforklaringer og videomateriale, der fastlagde tiltaltes færden før og efter gerningstidspunktet, fandt retten det bevist, at det var tiltalte, der skød og dræbte offeret med et pistolskud, affyret på 4-9 m afstand, og at tiltalte havde forsæt til at dræbe.

Retten fandt det også godtgjort, at tiltalte tilhørte bandegrupperingen LTF, og offeret tilhørte Korskærparken-gruppen i Fredericia, og at der 3 dage før drabet konkret havde været en konflikt mellem de to grupper. Skud-drabet var derfor begået under sådanne særdeles skærpende omstændigheder, at det også var omfattet af straffelovens § 81 a om forhøjet straf ved banderelateret kriminalitet. På den baggrund nåede retten frem til, at tiltalte var skyldig i hele tiltalen.

Straffen blev fastsat til fængsel i 20 år.

Tiltalte blev også idømt forbud mod at opholde sig i postnummer 7000 Fredericia i 10 år.

Sagen var en nævningesag, og de 12 dommere var enige om skyldspørgsmålet. 10 dommere havde stemt for 20 års fængsel, 1 dommer for fængsel på livstid og 1 dommer for 16 års fængsel.

Tiltalte ankede dommen med krav om frifindelse.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 15. april 2021.