Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

22 jun 2021

Retten i Kolding

Ulovlig import m.m. af hundehvalpe

Tre mænd på 59, 52 og 56 år fra Kolding og Gram var tiltalt for bl.a. ulovlig import og salg af i alt mindst 111 hundehvalpe

Straffesag nr. 5438/2020

Sagen kort fortalt

Tiltalen vedrørte navnlig 12 tilfælde af ulovlig import fra Polen og salg via DBA og Gul & Gratis af partier à 5-15 hundehvalpe fra august 2018 til august 2019, idet de tiltalte ikke var registreret som importører og ikke havde tilladelse til erhvervsmæssig handel med dyr. Hundene var desuden ikke offentligt registreret, havde ingen dyrepas og havde ikke været dyrlægeundersøgt. Tiltalen var rejst efter dyrevelfærdsloven (tidligere dyreværnsloven), § 58, stk. 4, nr. 3, jf. stk. 12, jf. § 30, stk. 1, med tilhørende bekendtgørelse og EU-forordning. Tiltalen vedrørte ikke dyremishandling.

To tiltalte (T1 og T3) nægtede sig skyldige, mens T2 erkendte sig delvis skyldig.

13 købere krævede erstatning hos de tiltalte for navnlig køb af fejlbehæftede hunde og udgifter til dyrlæge.

Dommens resultat

Anklageren havde på forhånd erklæret sig enig med domsmandsretten i, at de tiltalte skulle frifindes i ét af de 12 tilfælde.

Efter især de tiltaltes korrespondance med hinanden og sælgere i Polen samt deres rejser til Polen og salgsannoncerne sammenholdt med hvalpekøbernes forklaringer fandt retten det bevist, at T2 og T3 var skyldige i de øvrige 11 tilfælde, mens T1 blev fundet skyldig i 2 af disse tilfælde.

T1 blev straffet med en bøde på 100.000 kr.

T2 var i 2017 prøveløsladt med en reststraf på over 3 år efter en dom for narkotikakriminalitet. Én af de tre dommere vurderede, at reststraffen skulle lægges sammen med straffen i denne sag, så straffen skulle fastsættes til sammenlagt fængsel i 3 år og 6 måneder. Flertallet på to dommere vurderede, at der ikke skulle ske sammenlægning, og fastsatte derefter straffen til ubetinget fængsel i 6 måneder som det endelige resultat.

T3 blev straffet med fængsel i 4 måneder. Straffen blev gjort betinget på vilkår bl.a., at tiltalte skulle udføre 100 timers samfundstjeneste.

T2 og T3’s fortjeneste på salg af hundehvalpene - 330.000 kr. for hver af dem - blev desuden konfiskeret, og alle tre tiltalte blev frakendt retten til erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde i en periode på 5 år fra endelig dom.

Erstatningskravene blev henvist til eventuelt civilt søgsmål.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 14. juni 2021.

Vestre Landsret har ved ankedom af 1. september 2022 (sagsnr. V.L. S-1327-21) stadfæstet byrettens dom med de ændringer, at T1’s bøde blev nedsat fra 100.000 kr. til 60.000 kr., og at konfiskationsbeløbene hos T2 og T3 blev nedsat fra 330.000 kr. til 312.000 kr.