Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

23 sep 2021

Retten i Kolding

Drabsforsøg i Vejle

En 48-årig mand, tyrkisk statsborger, fra København var tiltalt for bl.a. drabsforsøg mod en 50-årig mand fra Vejle i en lejlighed i Vejle den 3. september 2020

Sagsnummer: Straffesag 950/2021

Sagen kort fortalt

Drabsforsøget skete den 3. september 2020 kl. ca. 8.15 ved brug af en lommekniv mod en mand, som tiltalte mødte, da han gennem et vindue var kravlet ind i sin tidligere ægtefælles lejlighed i Vejle. De to mænd var alene i lejligheden. Tiltalen var forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, og ulovlig indtrængen efter straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1. Tiltalte nægtede sig skyldig, men erkendte at have medbragt lommekniven med et blad på 6 cm og haft den fremme. Han forklarede, at han havde handlet i nødværge. Der var også rejst tiltale for brugstyveri af den bil, han samme morgen kørte i fra København til Vejle, for trusler den 21. august 2020 mod den tidligere ægtefælles bror, samt for brandstiftelse ved brorens firma i Glostrup den 29. august 2020.

Dommens resultat

Efter bl.a. antallet af forurettedes stik- og snitlæsioner, hvoraf én havde været livstruende, fandt retten det bevist, at tiltalte havde haft forsæt til at dræbe den mand, han traf i lejligheden. Tiltalte blev også fundet skyldig i forudgående ulovlig indtrængen og i brugstyveri af bilen.
Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde truet den tidligere ægtefælles bror. Retten fandt også, at nogle tele- og GPS-oplysninger ikke beviste, at det var tiltalte, der havde antændt branden ved firmaet.
På den baggrund nåede retten frem til, at tiltalte var skyldig i drabsforsøg, ulovlig indtrængen og brugstyveri af en bil. Tiltalte blev frifundet for trusler og brandstiftelse.

Anklager krævede tiltalte idømt en straf på fængsel i 7 år, og at han skulle udvises af Danmark for bestandigt.
Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år. Tiltalte, der var tyrkisk statsborger, blev desuden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Det skete under henvisning til den meget grove kriminalitet, selv om han havde haft lovligt ophold i Danmark i ca. 42 år og havde mindreårige børn i landet, som dog ikke boede hos ham.

Tiltalte blev desuden dømt til at betale en godtgørelse på 30.000 kr. til forurettede.

Sagen var en nævningesag, og de tre dommere og seks nævninger var enige om dommens resultat.

Tiltalte kan inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 22. september 2021.