Gå til sidens indhold

Retten i Kolding

15 feb 2022

Retten i Kolding

12 års fængsel for knivdrab i Vejle i maj 2021

En 18-årig mand fra Vejle blev af et enigt nævningeting idømt 12 års fængsel for at have dræbt en 19-årig mand med flere knivstik i Vejle midtby natten mellem den 28. og 29. maj 2021

12 års fængsel for knivdrab i Vejle i maj 2021

 

En 18-årig mand fra Vejle blev af et enigt nævningeting idømt 12 års fængsel for at have dræbt en 19-årig mand med flere knivstik i Vejle midtby natten mellem den 28. og 29. maj 2021

Sagsnummer: Straffesag 9169/2021

Sagen kort fortalt

Tiltalte var tiltalt for manddrab efter straffelovens § 237 ved den 29. maj 2021 kl. ca. 00.30 i passagen ved Volmersgade ud for nr. 7, Vejle, at have dræbt en 19-årige mand (forurettede F), idet han stak F flere gange med en kniv i blandt andet bryst, bug og ryg, hvilket medførte, at F afgik ved døden. Der var i samme forbindelse rejst tiltale for overtrædelse af knivloven.

Tiltalte nægtede sig skyldig i drab, men erkendte, at han i nødværge havde udøvet grov vold med en kniv.

Ved en mentalundersøgelse var det fastslået, at tiltalte var præget af en personlighedsforstyrrelse, men lægen kunne ikke anbefale en foranstaltning frem for straf.

F’s pårørende havde fremsat krav om erstatning og godtgørelse.

Dommens resultat

Retten lagde bl.a. vægt på en overvågningsvideo, der viste, at der var en konfrontation mellem tiltalte og F, hvor tiltalte med højre hånd med betydelig kraft flere gange hurtigt efter hinanden stak mod venstre side af F’s krop samtidig med, at han pressede F tilbage i passagen. De lægelige oplysninger viste, at F havde fået i alt 12 stik- og snitlæsioner på bryst, bug, arme og ryg. Læsionerne var påført med betydelig kraft og medførte, at F hurtigt afgik ved døden.

Under disse omstændigheder var det bevist, at tiltalte mindst havde indset det som overvejende sandsynligt, at knivstikkene ville medføre, at F døde. Tiltalte havde derfor forsæt til manddrab og var skyldig. Tiltalte havde forklaret bl.a., at F forinden havde taget kvælertag på ham, men retten anså ikke dette for bevist. T’s handlinger var derfor ikke straffri som nødværge efter straffelovens § 13, stk. 1 eller 2. Tiltalte blev desuden fundet skyldig i overtrædelse af knivloven.


Straffen blev fastsat til fængsel i 12 år.

Sagen var en nævningesag, og rettens medlemmer var enige om dommens resultat.

De juridiske dommere bestemte desuden, at tiltalte skulle betale erstatning og godtgørelse til F’s pårørende med i alt ca. 226.000 kr.

Tiltalte ankede dommen med krav om frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Kolding den 15. februar 2022.