Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Registrering af tinglysningsfuldmagt

V.L.B-1405-13 (8206.201358).

Tinglysningsretten havde afvist at foretage registrering af en tinglysningsfuldmagt med henvisning til, at der som dokumentation for tegningsreglerne i en ejerforening skulle fremsendes enten de originale vedtægter eller en kopi af disse bekræftet af de tegningsberettigede eller af en notar. At vedtægterne var tinglyst efter ejerlejlighedslovens § 7 ændrede ikke på, at der skulle medsendes den ønskede dokumentation.

Kærende havde navnlig anført, at Tinglysningsrettens krav til registrering af tinglysningsfuldmagten var uhjemlede, og at Tinglysningsretten ikke kunne forlange den ønskede dokumentation, når vedtægterne var tinglyst.

Tinglysningsretten havde navnlig anført, at det fremgår  af de på ”Tinglysningsrettens.dk” offentliggjorte notater, hvilken praksis Tinglysningsretten følger ved registrering af tinglysningsfuldmagter, og at det efter adgangsbekendtgørelsens § 6, § 7 og § 10, stk. 1, er overladt til Tinglysningsretten at fastlægge, hvilken dokumentation der kræves for juridiske personers tegningsret.

Landsretten stadfæstede afgørelsen og henviste til, at landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens praksis med hensyn til dokumentation for tegningsberettigelse i en situation som den foreliggende. Landsretten var derfor enig i Tinglysningsrettens afgørelse om at afvise registrering af fuldmagten.