Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

13 aug 2013

Tinglysningsretten

Adkomstoverdragelse - voldgiftskendelse

Dom afsagt: 13. august 2013

V.L.K. af 13. august 2013 V.L.B.-1557-13 (8206.2013.63).

Den 6. juni 2013 anmeldte A et betinget skøde til tinglysning. Det betingede skøde blev afvist, da en voldgiftskendelse ikke kunne danne grundlag for en adkomstoverdragelse, der ikke var tiltrådt af sælgerne. Voldgiftskendelsen måtte i stedet fuldbyrdes via fogedretten, såfremt den dømte ikke ønskede at medvirke til at opfylde kendelsen og underskrive et overdragelsesdokument, jf. voldgiftslovens §38, stk. 1, og reglerne i retsplejelovens kapitel 48.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse.