Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Samejedeklaration

V.L.K. af 1. december 2015 V.L.B-1058-15 (8206.2015.17)

Tinglysningsretten havde tinglyst skøde med frist til, at Naturerhvervsstyrelsen tiltrådte dokumentet iht. samejedeklaration.

Kærende gjorde gældende, at der var afgivet behørig erklæring om opfyldelse af landbrugslovens bestemmelser, jf. bekendtgørelse nr. 316 af 21. marts 2013 § 1, stk. 1, nr. 1.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse, da erklæring om opfyldelse af landbrugslovens bestemmelser ikke medførte, at Naturerhvervsstyrelsen ikke skulle tiltræde skøde som påtaleberettigede iht. samejedeklaration.