Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Registrering af ændring i ejerlejlighedsfortegnelse

V.L.K. af 22. august 2017 V.L.B.-1055 -17 (8206.2017.36)

Tinglysningsretten havde registeret en ændring af ejerlejlighedsfortegnelsen over en ejerlejlighedsejendom således fortegnelsen fik tilført 6 nye ejerlejligheder, der var nyopførte i ejendommens tag-etage.

Ændringen, inkl. den deraf følgende ændring af fordelingstallene, var vedtaget med kvalificeret flertal på generalforsamling i ejerforeningen.

Landsretten stadfæstede, at ændringen ikke krævede samtykke fra alle ejere.