Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

10 dec 2021

Tinglysningsretten

Tvist om forkøbsret medførte afvisning af sletning efter TL § 20

V.L.K. af 9. december 2021 V.L.B.-0346-21 (21/21282).

Ved modtagelsen af en anmeldelse med begæring om sletning iht. TL § 20 af en samejeoverenskomst, der indeholdt en forkøbsret, blev Tinglysningsretten kontaktet telefonisk af en advokat for rettighedshaveren, der oplyste, at der verserede tvist om forkøbsretten. På baggrund af disse oplysninger afviste Tinglysningsretten at slette samejeoverenskomsten indeholdende forkøbsretten.

Landsretten udtalte: Efter tinglysningslovens § 20 stk. 1 kan rettigheder, der er åbenbart ophørt, slettes af tingbogen. Landsretten lægger til grund, at der består en tvist mellem parterne om forståelsen af samejeoverenskomsten. Tinglysningsretten er ikke kompetent til at træffe afgørelse vedrørende denne tvist. På denne baggrund finder landsretten, at betingelserne for at slette servitutten ikke er opfyldt.