Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

22 sep 2021

Tinglysningsretten

Brugsret – illusorisk opsigelsesvarsel iht. udstykningslovens § 16

V.L.K. af 20. september 2021 V.L.B.-0287-21 (21/18409)

Det følger af udstykningsloven og dens forarbejder, at der skal ske udstykning, før en del af en fast ejendom afhændes eller gives i brug for et længere tidsrum end 30 år.

Det påhviler Tinglysningsretten i forbindelse med en anmodning om tinglysning af en brugsret, at påse at udstykningskravet ikke omgås.

Det fremgik af en eksklusive brugsret anmeldt på en ejerlejlighedsejendom, at denne kunne opsiges med 30 års varsel men, at beslutningen om opsigelse krævede kvalificeret flertal på 9/10 efter fordelingstal. De tre ejerlejligheder der var tillagt en eksklusiv brugsret, repræsenterede hver især mere end 10 % af det samlede fordelingstal.

Landsretten tiltrådte under disse omstændigheder, at en opsigelse af brugsretten var illusorisk, og at brugsretten derfor var i strid med udstykningslovens § 16 stk. 1.