Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

26 apr 2022

Tinglysningsretten

Vedtægt med mulig fuldstændig digital generalforsamling kunne tinglyses

V.L.K. af 26. april 2022 i V.L. B-0017-22 (U2022.2632 - 21/28638)

En ejerforening vedtog med kvalificeret flertal fravigelser fra normalvedtægten, således at bestyrelsen kunne beslutte, at generalforsamling skulle afholdes helt eller delvist digitalt.

Landsretten traf afgørelse om, at dette kunne tinglyses, således at eventuel tvist om en beslutning herom truffet af bestyrelsen, måtte afgøres ved civilt søgsmål.