Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

20 feb 2023

Tinglysningsretten

Ændring af påtaleberettiget krævede ejers samtykke

Dom afsagt: 20. februar 2023

V.L.K af den 20.februar 2023 V.L.B-0033-23 (23/02148)

Tinglysningsretten havde tinglyst en påtegning om ny påtaleberettiget vedr. en servitut om forpagtning af jord samt køb og pasning af juletræer med underskrift fra den udtrædende påtaleberettigede, men uden ejers tiltræden.

Ejeren af ejendommen kærede afgørelsen med påstand om afvisning af påtegningen, idet denne skulle være tiltrådt af ejeren af ejendommen.

Tinglysningsretten gjorde heroverfor gældende, at påtaleretten (dvs. retten til at disponere i tinglysningsmæssig henseende) var frit overdragelig for den berettigede.

Idet aftalen ikke indeholdt bestemmelser om påtaleret lagde Landsretten til grund, at påtaleretten var tinglyst som følge af den ved aftalen opnåede forpagtningsret. Da ændring af påtaleretten ikke havde grundlag i den tinglyste aftale, skulle ændringen af påtaleretten være tiltrådt af ejeren af ejendommen. Tinglysningsrettens afgørelse om tinglysning blev derfor ophævet.