Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

02 maj 2024

Tinglysningsretten

Angivelse af køber – køb til fællesareal

Dom afsagt: 1. maj 2024

V.L.K af 1. maj 2024 V.L. B-0131-24 (24-09218).

Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse et skøde, hvor ejerne af to ejerlejligheder overdrog delarealer beliggende i ejendommens kælder. Arealerne skulle overdrages til at være en del af ejerforeningens fællesarealer. I skødet var ejerforeningen anført som køber af arealerne og underskrevet af den tegningsberettigede bestyrelse. Ejerforening kunne således ikke være anført som køber/erhverver af arealer, som skulle overdrages fra de to ejerlejligheder til fællesareal.

Kærende nedlagte påstand om, at TL § 9, stk. 1, ikke burde føre til, at samtlige ejerlejlighedsejere skulle fremgå med cpr- og cvr-numre på skødet. De anførte, at sagen ikke handlede om rette adkomsthaver, men det forhold, at en ejerforening kan underskrive et skøde på vegne af alle ejerforeningens ejere. De anførte, at de opfyldte betingelserne efter ejerlejlighedslovens § 5, stk. 4, for at anmelde skødet til tinglysning, idet beslutningen om at købe arealerne blev truffet af ejerforeningen på en generalforsamling med det nødvendige flertal, hvormed det var den tegningsberettigede bestyrelse, der fremgik af skødet.

Tinglysningsretten gjorde gældende, at afvisningen alene angik, at ejerforeningen og ikke ejerlejligheds-ejerne fremgik som køber/erhverver af ejerlejlighedsejendommens fællesarealer. Det følger af TL § 9, stk. 1, at et dokument, der anmeldes til tinglysning, skal indeholde oplysninger om bl.a. cpr- og cvr-nr. på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. Såfremt ejerlejlighedsejerne havde fremgået som køber/erhverver, kunne skødet have været underskrevet af ejerforeningen ved tilføjelse af ejerforeningen som anmoder i skødet. Tinglysningsretten bemærkede endvidere, at det omhandlende skøde vedrørte overdragelse af ejerlejlighedsarealer og ikke fællesarealer, hvorfor det alene skulle tinglyses på de to ejerlejligheder, som arealerne skulle afstås fra.

Landsretten stadfæstede Tinglysningsretten afgørelse, af de grunde, som Tinglysningsretten havde anført.