Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

17 nov 2020

Vestre Landsret

Dom i sag om voldtægt af datter

V.L. S-1501-20

Vestre Landsret har i dag i det væsentlige stadfæstet skyldsspørgsmålet i en sag mod en 41-årig mand fra Esbjerg. Han var ved Retten i Esbjergs dom af 1. juli 2020 blevet idømt fængsel i 5 år for flere voldtægter og andre seksuelle forhold end samleje med sin datter begået i perioden april – juni 2019. Datteren var på gerningstidspunkterne 13-14 år.

Landsretten har stadfæstet strafudmålingen på fængsel i 5 år.

Sagen er også i landsretten behandlet under medvirken af nævninger.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.