Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

11 dec 2020

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om voldtægter begået i Silkeborg

Sagsnr. V.L. S-1535-20 og S-1398-20

Vestre Landsret har i en nævningesag dømt en mand fra Silkeborg for at have voldtaget to kvinder, som han stod i et forhold til, hver to gange. Han blev endvidere dømt for blandt andet at have begået vold mod den ene af kvinderne og for at have berøvet hende friheden, og for at have begået vold i Enner Mark Fængsel mod en indsat. Dommen er for så vidt angår skyldspørgsmålet i det væsentlige en stadfæstelse af domme afsagt af Retten i Horsens den 25. juni 2020 og af Retten i Viborg den 7. juli 2020.


Der var 13 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år som en tillægsstraf til en tidligere idømt straf på fængsel i 2 år. Tiltalte blev således samlet idømt fængsel i 9 år, hvilket var den strengeste fængselsstraf, der kunne idømmes for de forhold, han var blevet dømt for. Der var 5 stemmer for at stadfæste Retten i Viborgs dom, hvorefter tiltalte blev idømt forvaring.


Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.