Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

28 maj 2020

Vestre Landsret

Frifindelse for ruskevold mod baby

V.L. S-2688-19

Vestre Landsret har den 28. maj 2020 afsagt dom i en nævningeankesag fra Esbjerg området, hvor en 33-årig mand var tiltalt for i to tilfælde i 2014 at have begået grov vold under særdeles skærpende omstændigheder mod sin da 4 måneder gamle søn.

Den tiltalte blev frifundet i begge forhold. I forhold 1 var der enighed mellem nævningerne og de juridiske dommere om at frifinde. I forhold 2 stemte syv nævninger og de tre juridiske dommere for frifindelse, mens 2 nævninger stemte for at finde tiltalte skyldig.

Retten i Esbjerg var nået til samme resultat.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.