Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

23 dec 2022

Vestre Landsret

3-8 års fængsel for særlig grove databedragerier ved NemID-svindel

V.L. S-0386-22 og S-0508-22

Landsretten har den 23. december 2022 afsagt dom i en sag om NemID-svindel.

Svindlen blev begået ved brug af overvågningsudstyret keylogger, der var sat på computeres tastaturer ved en lang række biblioteker over hele landet. På den måde skaffede de tiltalte sig adgang til de forurettedes brugernavne og adgangskoder til NemID, og de stjal herefter NemID-nøglekort fra de forurettedes postkasser. Oplysningerne blev brugt til at overføre penge fra de forurettedes konti og til i de forurettedes navne at optage lån, købe varer og bestille kreditkort. Databedragerierne indebar formuetab eller risiko herfor for mere end 45 mio. kr.

Ved dommen er alle de tiltalte fundet skyldige i adskillige af databedragerierne i forening med andre, som en del af en organisation med et fast hierarki, herunder med en klar koordinering og fordeling af opgaverne.

T1 og T2, der blev idømt 8 og 6 års fængsel, havde ledende roller i organisationen. T3 og T4, der begge blev idømt 5 ½ års fængsel, fungerede som T1 og T2’s nærmeste medarbejdere. T5 og T6, der blev idømt 3 og 4 års fængsel, fungerede som såkaldte ”flaparbejdere”, hvis opgave navnlig var at tømme de forurettedes postkasser.

Retten i Aarhus var nået til samme resultat.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnumrene. Når beløbet ses modtaget vil udskriften blive ekspederet.