Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

06 sep 2022

Vestre Landsret

21-årig mand idømt 12 års fængsel for manddrab på sin far

Dom afsagt: 6. september 2022

V.L. S-2481-21

Vestre Landsret har afsagt dom i en nævningesag, hvor en nu 21-årig mand var tiltalt for at have dræbt sin far i sommeren 2020 på bopælen i Hjørring, dels ved at have tildelt faren adskillige slag i hovedet med en hammer, dels ved at have kvalt ham med et bælte, indtil det knækkede.

Tiltalte, der havde erkendt at have udøvet volden over for sin far, nægtede sig skyldig med henvisning til, at han ikke havde forsæt til manddrab, men alene grov vold med døden til følge, og at han handlede i nødværge.

3 dommere og 8 nævninger fandt, at tiltalte havde forsæt til manddrab og afviste, at tiltalte havde handlet i nødværge, mens en nævning fandt, at tiltalte alene havde forsæt til grov vold med døden til følge og fandt, at tiltalte var straffri som følge af nødværge.

Der var 14 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år, 3 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år og 1 stemme for at fastsætte staffen til fængsel i 5 år. Efter stemmeflertallet blev straffen fastsat til fængsel i 12 år.

Tiltalte blev endvidere frakendt arveretten mv. efter sin far.

Byretten var kommet til samme resultat vedrørende skyldsspørgsmålet og havde også fastsat straffen til fængsel i 12 år og frakendt tiltalte arveretten mv.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.