Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

01 jun 2023

Vestre Landsret

Dom i nævningesag om bl.a. grov vold og forsøg på manddrab

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor tre unge mænd (tiltalte 1-3) var tiltalt for forsøg på manddrab ved et overfald med kniv begået i marts 2021 i Herning, subsidiært grov vold (forhold 1).

Tiltalte 2 og 3 var yderligere tiltalt for et forsøg på manddrab på den samme person ved i en periode op til den 8. maj 2021 at have foretaget en række forberedelseshandlinger. De to tiltalte var i den forbindelse tiltalt for bl.a. at have sat sig i besiddelse af et fuldautomatisk skydevåben under særligt skærpende omstændigheder (forhold 2-3).

Vedrørende sagens forhold 1 fandt 6 nævninger og 1 dommer, at de tiltalte var skyldige i tiltalen for forsøg på manddrab.

3 nævninger og 2 dommere fandt det ikke bevist, at de tre tiltalte, da de begik knivoverfaldet, havde forsæt til at dræbe den forurettede.

Efter stemmeafgivningen blev tiltalte 1-3 herefter frifundet for forsøg på manddrab ved knivoverfaldet, men fundet skyldige i den subsidiære tiltale for grov vold begået i forening.

I byretten havde et flertal på 4 nævninger og 3 dommere fundet de tiltalte skyldige i forsøg på manddrab, mens et mindretal på 2 nævninger fandt de tiltalte skyldige i grov vold.

Vedrørende forhold 2 og 3 fandt et enigt nævningeting de tiltalte 2-3 skyldige i et efterfølgende forsøg på manddrab og i tilknytning hertil i bl.a. at have sat sig i besiddelse af et fuldautomatisk skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.

Byretten var vedrørende disse forhold nået til samme resultat.

Straffen for tiltalte 1 blev fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder.

Straffen for tiltalte 2 blev fastsat til fængsel i 8 år.

Straffen for tiltalte 3 blev fastsat til fængsel i 7 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33. Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til V.L. S-1491-22, 1. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.