Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

15 apr 2024

Vestre Landsret

Fængsel i 4 år 6 mdr. for ulovligt salg af cigaretter. Varemærkekrænkelse.

En tiltalt er idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for at have erhvervet og delvis videresolgt ca. 13 mio. cigaretter. Desuden idømt en tillægsbøde på knap 24 mio. kr.

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en domsmandssag, hvor en nu 60-årig mand var tiltalt for i mange tilfælde at have solgt cigaretter uden at betale tobaksafgift til statskassen. Den samlede mængde cigaretter blev opgjort til ikke under 13,7 mio., og den manglende betalte tobaksafgift blev opgjort til knap 24 mio. kr. Den 60-årige modtog cigaretterne fra udlandet, hvor de blev produceret, og han solgte dem til 5-6 personer, som videresolgte til deres netværk.

De importerede cigaretter var kopier af Winston-cigaretter, og den 60-årige var derfor også tiltalt for at have krænket de rettigheder, som indehaveren af varemærket ”Winston” havde registreret i Danmark.

Endelig var den 60-årige tiltalt for at have besiddet ca. 6 kg hash. Dette forhold erkendte han, mens han i øvrigt nægtede sig skyldig.

Den 60-årige blev for afgiftsunddragelsen, varemærkekrænkelsen og besiddelsen af hash idømt fængsel i 4 år og 6 måneder og en tillægsbøde på knap 24 mio. kr., som svarer til det beløb, han havde unddraget statskassen i tobaksafgift. Landsretten fastsatte forvandlingsstraffen for tillægsbøden til fængsel i 4 måneder, for det tilfælde at den 60-årige ikke kan betale bøden. Endelig fik den 60-årige konfiskeret ca. 7,7 mio. kr. i kontanter, som blev fundet på hans ejendom ved politiets ransagning.

Landsretten dømte den 60-årige i samme omfang som byretten, og landsrettens stadfæstede stort set byrettens straffastsættelse.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 150 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummer V.L. S-1459-23, 3. afdeling. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.