Gå til sidens indhold

Retten i Aalborg

22 maj 2023

Retten i Aalborg

Mia-sagen - Oplysninger til pressen og øvrige tilhørere

Sagen er berammet ved Retten i Aalborg som en nævningesag den 7. - 9. juni, 12.- 14. juni og 27.- 29. juni 2023.

Sagens berammelse

Sagen er berammet ved Retten i Aalborg som en nævningesag den 7. - 9. juni, 12.- 14. juni og 27.- 29. juni 2023. Alle retsdage er berammet fra kl. 9.00 til 15.00. Ændringer kan forekomme. Ifølge den foreløbige tidsplan lægges der op til, at skyldkendelse kan afsiges den 28. juni og dom afsiges den 29. juni 2023.

Den 28. juni 2023 udleveres numrene til det begrænsede antal pladser i retssalen fra kl. 10.30, og retssalen åbnes kl. 11.00. Det er derfor ikke nødvendigt at stå i kø ved indgangen til retssalen.

Adgang til retssalen mv.

Sagen behandles i rettens nævningeretssal, der ligger i gården. Indgang skal ske via rettens hovedindgang (Badehusvej). Porten ind til gården vil være lukket. Man kan forlade gården via hovedindgangen eller via porten bagerst i gården. Der er i alt cirka 65 tilhørerpladser i retslokalet.

Der kan alene på forhånd reserveres pladser i selve retssalen til nære pårørende og til presse-repræsentanter fra landsdækkende danske medier (- dog alene en plads pr. medie).

Anmodning om forhåndsreservation fra presserepræsentanter skal fremsendes til mailadressen straffe.alb@domstol.dk senest den 1. juni 2022. Allerede fremsendte anmodninger om reservationer skal ikke genfremsendes.

Øvrige presserepræsentanter kan overvære retshandlingen via videoforbindelse, idet der i rettens retssal 1 etableres presserum. Det er forventningen, at der herved vil være tilstrækkeligt med pladser til pressen.

Øvrige tilhørere har ikke adgang til presserummet og kan ikke på forhånd reservere plads. På selve dagen kan øvrige tilhørere henvende sig ved indgangen, hvor der udleveres numre til det begrænsede antal pladser i retssalen. Det er derfor ikke nødvendigt at stå i kø ved indgangen til retssalen.

TV-transmission af selve domsafsigelsen

Retten har ved kendelse af 8. maj 2023 givet tilladelse til, at TV 2 optager billeder og lyd fra selve domsafsigelsen ved Retten i Aalborg i Nævningeretssalen. Tilladelsen er undergivet nærmere angivne betingelser, herunder at kun retsformanden kan ses på optagelsen. Mod sædvanlig deltagelse i omkostningerne skal tv-stationen stille såvel billeder som lyd til rådighed for enhver anden godkendt tv- eller radiostation her i landet eller godkendt tv- eller radiostation i Sverige, Norge og Finland, der er medlem af EBU.

Billedoptagelse

Opmærksomheden henledes på, at det efter retsplejelovens § 32, stk. 5, er forbudt at foretage billedoptagelse i rettens bygninger uden rettens tilladelse. Der må derfor hverken før, under eller efter domsafsigelsen optages billeder inde i rettens bygning.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at det efter retsplejelovens § 32, stk. 6, er forbudt at foretage billedoptagelse uden for rettens bygninger af tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i sagen, medmindre de pågældende har samtykket i dette.

Adgang til wi-fi

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Se vejledning her.