Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

01 jul 2022

Retten i Aarhus

Langvarige fængselsstraffe i sag vedrørende amfetamin

Retten i Aarhus har den 1. juli 2022 fundet 10 tiltalte skyldige i en domsmandssag om omfattende og organiseret narkotikakriminalitet vedrørende fremstilling og salg af amfetamin. Sagen omhandlede samlet set 316,5 kilo amfetamin. 1 tiltalt er fundet skyldig i overdragelse af en pistol med tilhørende ammunition.

Retten i Aarhus har behandlet en langvarig domsmandssag vedrørende fremstilling og salg af store mængder amfetamin i Østjylland. Amfetaminen blev fremstillet på en landejendom ved Odder og overdraget på en parkeringsplads ved Lidl i Odder eller i visse tilfælde i et skovstykke i nærheden. Der blev i mange tilfælde ved overdragelserne anvendt en flaske Cocio som signal.

En 52-årig mand fra Aarhus blev anset som hovedmand og straffet med fængsel i 18 år for fremstilling og salg af store mængder amfetamin. Straffen blev fastsat under anvendelse af strafforhøjelsesbestemmelsen i straffelovens § 88, stk. 1, idet retten fandt, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder.

En 53-årig mand fra Odder blev straffet med fængsel i 16 år ligeledes for fremstilling og salg af store mængder amfetamin.

7 mænd i alderen 31 til 65 år, blev straffet med mellem 7 og 16 års fængsel for salg af amfetamin. 1 kvinde blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder, hvoraf 2 år blev gjort betinget.

Endelig blev en 47-årig mand, som alene var tiltalt for overdragelse af en pistol med tilhørende ammunition, straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Domsmandsretten har ved straffastsættelsen i skærpende retning lagt vægt på, at der var tale om organiseret narkokriminalitet med fremstilling og/eller salg af store mængder amfetamin. Der er lagt vægt på, at de tiltalte har haft forskellige roller.

8 af de tiltalte ankede dommen og 3 tiltalte udbad sig betænkningstid.

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer SS-9317/2021