Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

09 sep 2022

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus vinder Renoverprisen 2022

’Smykkeskrinet’ vinder fornem pris Hovedbygningen for Foged- og Skifteretten i Aarhus, også kaldet ’Smykkeskrinet’, vandt torsdag den 8. september 2022 Renovérprisen.

Den danske arkitekt Hack Kampmanns oprindelige Statsbibliotek, senere Erhvervsarkivet i Aarhus, stod i 2021, efter en større transformation og restaurering, klar til, at Foged- og Skifteretten ved Retten i Aarhus kunne flytte ind. Torsdag den 8. september 2022 vandt bygningen, som i daglig tale kaldes ’Smykkeskrinet’, Renovérprisen. Prisen uddeles af Realdania og Grundejernes Investeringsfond til renoveringsprojekter i hele landet, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave med at få opdateret den eksisterende bygningsmasse.

’Smykkeskrinet’ er ét af ikonerne inden for nationalromantikken med store arkitektoniske, kulturelle og lokalhistoriske værdier. Bygningen, arealet foran bygningen med mure og indkørsel samt læsesalens nagelfaste inventar og lysekroner er fredet.

Jura i kunsten

Projektet har indpasset to retssale på 1. sal og mødelokaler og kontorer i stueetagen og på 1. sal. I parterreplan er der kontorer. Den oprindelige læsesal fungerer som ventesal og samlings- og fordelingspunkt for rettens brugerorienterede funktioner. Der er ligeledes etableret en underjordisk gangtunnel, der forbinder ’Smykkeskrinet’ med rettens nabobygning og giver adgang til kantinen, som ligger under jorden.

Derudover er adgangsforholdene blevet forbedret med indpasning af elevatorer og lifte samt etablering af nye trapper.

”Samlingen af rettens funktioner i to bygninger på Vester Allé er en stor fordel for rettens ansatte og de mange forskellige brugere af bygningerne. Tidligere var Foged- og Skifteretten placeret et andet sted i byen, hvilket gav en del spildtid, når man skulle fra den ene bygning til den anden bygning. Da Erhvervsarkivet brugte bygningen, var den lukket for besøg. Nu kan brugerne af bygningen få glæde af det fantastiske venterum, der nu er blevet endnu mere interessant med sin kunstneriske udsmykning, som tager udgangspunkt i tidligere retssager, hvor enten dyr eller robotter har været i centrum for juridiske stridigheder. Kunstværket omfatter 54 relieffer, der er indbygget i de gamle reoler og en montre med referater og 8 gamle retssager, der handlede om dyr og robotter”, fortæller retspræsident Karen Thegen, Retten i Aahus.

Et smukt møde
I begrundelsen for nomineringen til Renovérprisen bemærker nomineringsudvalget bl.a.:

”Retten i Aarhus – Erhvervsarkivet har en høj eksempelværdi, fordi projektet viser, hvorfor det er vigtigt at tænke over, at vores nybyggeri kan få nye funktioner senere hen. Vi ved ofte ikke til hvad, og derfor skal vi dels lave dem holdbare, og så skal vi tænke på, at det ikke nødvendigvis er i vores egen levetid, at de fremtidige generationer vil transformere bygningen. Man skal altså huske at være generøs i sin udformning, og det er projektet her et godt eksempel på. Det mest inspirerende ved projektet er måden, man har skabt et smukt møde mellem det eksisterende byggeri og de nye elementer. Man har ikke brudt noget ned, men derimod bare skrællet af og nænsomt føjet et ekstra lag til historien, der har gjort bygningen endnu bedre, end den var før”.

Langtidsholdbar arkitektur
Der har været stort fokus på at sikre et godt indeklima for bygningens brugere, og der er derfor etableret ny ventilation og varme i alle rum. Kanaler og øvrige installationer er skjult i bygningens eksisterende lodrette skakte, der oprindeligt blev brugt til fordeling af varme til etagerne.

Også akustikken har fået et løft, og alle vinduer har fået monteret en forsatsramme. Mellem de to glas har vinduerne mod øst, syd og vest fået monteret solafskærmning.

”Bæredygtighed har desuden været en vigtig faktor i projektet, for arkitekturen skal være langtidsholdbar. Bygninger, hvor bæredygtige løsninger er tænkt ind, kan stå i rigtigt mange år. Der ligger en stor værdi i eksisterende bygninger, der genanvendes og sikrer kulturarvsværdierne for fremtidige generationer. Men renovering er ikke alene vigtigt for at bevare vores kulturarv. Nye undersøgelser viser, at det også er langt mere bæredygtigt at renovere frem for at bygge nyt, hvis man ser på det samlede CO2-regnskab, og i de fleste tilfælde også totaløkonomisk. ’Smykkeskrinet’ er transformeret og renoveret, så bygningen har fået styrket den arkitektoniske kvalitet, samtidigt med at bygningen nu lever op til gældende energikrav”, fastslår Kim Møller Mikkelsen, chef for Byggeri og Sikkerhed i Domstolsstyrelsen.

Parterne bag projektet er Bygningsstyrelsen, der er bygherre, H+ARKITEKTER og Rønnow Arkitekter, Tækker Rådgivende Ingeniører og entreprenør Enemærke & Petersen.

Se billeder og læs mere her Renoverprisen 2022