Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

25 mar 2024

Retten i Aarhus

Dom i sag om databedrageri på streaming-tjenester

Retten i Aarhus har den 21. marts 2024 afsagt dom i en domsmandssag vedrørende databedrageri på stre-amingtjenester og ophavsretskrænkelser

Dom afsagt: 21. marts 2024

Retten har fundet en tiltalt og hans virksomheden skyldig i fra 2013 til 2019 at have foretaget uautoriserede/autogenererede afspilninger af et betydeligt antal musikværker hos flere streamingtjenester, hvorved de tiltalte uberettiget fik udbetalt ikke under 2 mio. kr. i royalties, og hvorved andre rettighedshavere led et formuetab, idet deres andel af den samlede og faste pulje af royalties derved blev mindre. 

Retten fandt, at forholdet kunne henføres under straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279 a om databedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Den tiltalte person blev desuden fundet skyldig i krænkelser af ophavsretten ved forsætligt og under skærpende omstændigheder i 37 tilfælde at have redigeret i originale musikværker ved bl.a. at ændre tempo og varighed af numre, som han derefter registrerede hos Koda som sine egne og stillede til rådighed for offentligheden på streamingtjenester, herunder Spotify. Retten frifandt virksomheden for dette forhold, da der ikke var ført bevis for, at krænkelserne var sket i regi af virksomheden.

Den tiltalte person blev straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder, hvoraf 3 måneder skal afsone nu og den resterende del blev gjort betinget på grund af hans gode personlige forhold og den lange sagsbehandlingstid.

Den tiltalte virksomhed blev straffet med en bøde på 200.000 kr.

Der blev hos hver af de tiltalte konfiskeret 1 mio. kr. i udbytte, jf. straffelovens § 75, stk. 1 samt diverse elektronik, jf. straffelovens § 75, stk. 2.  

De tiltalte ankede dommen til frifindelse.  

Sagen er behandlet under rettens sags.nr. SS 2-971/2021.