Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

22 jan 2021

Retten på Bornholm

19-årig dømt for blandt andet skældsord og trusler overfor politi

19-årig dømt for blandt andet skældsord og trusler overfor politi og for flere overtrædelser af færdselsloven

En 19-årig mand, der i spiritus- og narkopåvirket tilstand førte en konstruktivt ændret knallert, overfaldt ved anholdelsen politiet gentagne gange med skældsord og trusler. Personen, der også blev fundet skyldig i en række yderligere færdselslovsovertrædelser, blev idømt 5 måneders ubetinget fængsel. Fængselsstraffen omfattede også en reststraf på 37 dages fængsel, der stammede fra en prøveløsladelse fra en tidligere dom.

Sagsnummer: SS271/2020

Tiltalte vil inden 14 dage fra dommen beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten på Bornholm den 6. maj 2020

Hele dommen kan læses nedenfor i anonymiseret udgave:

 

D O M

afsagt den 6. maj 2020

Rettens nr. […]
Politiets nr. […]

Anklagemyndigheden

mod

T
født den 24. februar 2001

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 1. maj 2020.

T er tiltalt for

1.

spirituskørsel efter færdselslovens § 117, jf. § 53, stk. 1 og § 3, stk. 1,
ved den 2. april 2020 ca. kl. 00.05 at have ført lille knallert med reg.nr. […] ad Zahrtmannsvej i Rønne til Søndergade til nr. 11 Rønne, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkohol- koncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,50 promille, ligesom tiltalte undlod at udvise den fornødne agtpågivenhed, idet tiltalte mistede kontrollen over knallerten og påkørte et vejskilt ud for Søndergade nr. 11.

2.

overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 51, stk. 6,
ved samme tid og sted som beskrevet i forhold 1 at have befordret knallerten med en passager.

3.

overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 81, stk. 1,
ved samme tid og sted som beskrevet i forhold 1 at have ført knallerten uden at anvende fastspændt styrthjelm.

4.

overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 2,
ved samme tid og sted som beskrevet i forhold 1 at have ført knallerten og undladt at standse ved politiets tegn hertil.

5.

overtrædelse af færdselslovens § 118, jf. § 4, stk. 1,
ved samme tid og sted som beskrevet i forhold 1 at have ført knallerten i sydlig retning mod rødt lys ind i krydset ved Østergade og Søndergade i Rønne.

6.

overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 67, stk. 2, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 § 28, stk. 1,
ved samme tid og sted som beskrevet i forhold 1 at have ført knallerten, selvom knallerten var konstruktivt ændret og dermed ikke var i lovlig stand, idet knallerten blev målt til at kunne køre minimum 59 km/t.

7.

narkokørsel efter færdselslovens § 117c, jf. § 54, stk. 1, nr. 1,
ved samme tid og sted som beskrevet i forhold 1 at have ført knallerten, efter at have indtaget de bevidsthedspåvirkende stoffer diazepam og clonazepam, som er klassificeret som farlige for færdselssikkerheden, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer, i et sådant omfang, at værdien af den aktive komponent i blodet under eller efter kørslen oversteg bagatelgrænserne for stofferne, og som ikke var indtaget i henhold til lovlig recept.

 1. (8 og 9)

overtrædelse af straffelovens § 121,
ved den 2. april 2020 ca. kl. 00.10 på Søndergade ud for nr. 11. i Rønne, med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale at have overfaldet politiassistenterne F1, F2 og F3, der var i tjeneste, idet tiltalte kaldte dem for "bøsserøve", "homoer", "brilleabe" og "fede svin", "pansersvin" eller lignende.

 1. (8. og 9.)

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1
ved den 2. april 2020 ca. kl. 00.10 på Søndergade ud for nr. 11 i Rønne, at have truet politiassistenterne F1, F2 og F3, der var i tjeneste, med vold, idet tiltalte udtalte: "Jeg slår jer ihjel - fuck jer".

 1. (8. og 9.)

overtrædelse af straffelovens § 121,
ved den 2. april 2020 efter det i forhold 8 og 9 passerede i stue 3, på skadestuen, Bornholms Hospital Ullasvej 8, Rønne, med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale at have overfaldet en ikke nærmere identificeret sygeplejerske, der var i tjeneste, idet tiltalte kaldte hende: "Lede luder" eller lignende.

 1. (8. og 9.)

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1,
ved den 2. april 2020 efter det i forhold 8 og 9 passerede i stue 3, på skadestuen, Bornholms Hospital, Ullasvej 8, Rønne at have truet med at udøve vold mod politiassistent F1, der var i tjeneste, idet tiltalte flere gange udtalte: "Jeg husker dit ansigt- bare vent- jeg kommer en kugle mellem øjnene på dig" eller lignende, lige som tiltalte pegede mod F’s ansigt med pegefingeren.

 1. (8 og 9)

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1
ved den 2. april 2020 efter det i forhold 8 til 11 passerede, i Søndergade 27, lej. 1.  Rønne, at have truet med at udøve vold mod politiassistent F1, der var i tjeneste, idet tiltalte udtalte: "Jeg har lyst til at slå dig med en knytter lige nu" og "Jeg indprinter dit ansigt - bare vent- jeg kommer en kugle mellem øjnene på dig" eller lignende.

 1. (8 og 9)

overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1,
ved den 2. april 2020 efter det i forhold 8 til 12 passerede, under transport til politigården i Rønne at have truet med at udøve vold mod politiassistent F1, der var i tjeneste, idet tiltalte udtalte: "jeg snotter dig i ansigtet".

 1. (10.)

overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 nr. 8,
ved den 2. april 2020 kl. 0105 i stue 3 akutmodtagelsen, Bornholms Hospital, Ullasvej 8, Rønne, uden politiets tilladelse, at have båret en uladt sølvfarvet Airsoft gun af mrk. Sti Off Duty.

 1. (11.)

overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1,
ved den 2. april 2020 kl. 0130 ud for Søndergade 27, Rønne at have været i besiddelse af 1,82 gram hash til eget brug.

 1. (12.)

overtrædelse af knivlovens § 7, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 6,
ved den 2. april 2020 kl. 0140 på bopælen, Søndergade 27, lejl. 1., Rønne, under politiets ransagning uden politiets tilladelse at være fundet i besiddelse af en sort krum halskniv af mrk. Elite Force.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere påstået en sølvfarvet Airsoft gun af mrk. Sti Off Duty og 1,82 gram hash konfiskeret hos tiltalte, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Endelig har anklagemyndigheden påstået, at tiltalte skal frakendes retten til at føre lille knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 129, stk. 3, nr. 1, nr. 4 og nr. 6, jf. § 129, stk. 3, nr. 2 og nr. 5.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 1, 2, 3, 7, 14 og 15, og nægtet sig skyldig i de øvrige forhold.

Tiltalte har påstået frifindelse over for frakendelsespåstanden men ikke haft bemærkninger til konfiskationspåstanden.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte, og af vidnerne politiassistent F2, Vidne 1, politiassistent F3, Vidne 2 og Vidne 3.

Forklaringer er lydoptaget og gengives ikke i dommen, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 5.

Der er blevet dokumenteret retskemiske erklæringer af 6. og 17. april 2020 (ekstraktens side 45 og 84), ligesom den i forhold 14 omtalte Airsoft gun og den i forhold 16 omtalte kniv er blevet forevist.

Tiltalte er straffet af betydning for sagen ved

 • Retten på Bornholms betingede dom af 7. september 2017 med fængsel i 30 dage for overtrædelse af straffelovens § 244

 • Retten på Bornholms dom af 23. april 2019 med fængsel i 20 dage for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.
 • Retten på Bornholms dom af 26. juni 2019 med fængsel i 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, og fyrværkerilovens § 7, stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1, jf. fyrværkeribekendtgørelsens § 75, stk. 1, nr. 6, jf. § 31, stk. 1. Prøveløsladt den 25. oktober 2019 med en reststraf på 37 dage.

Tiltalte har under denne sag været frihedsberøvet fra den 2. april 2020.

Rettens begrundelse og afgørelse

Skyldspørgsmålet

Det bemærkes indledningsvis, at tiltalte i forhold 4 - 6 og 8 - 13 har nægtet sig skyldig, idet han intet husker som følge af betydelig alkohol- og narkopåvirkethed på gerningstidspunktet.

Vedrørende forhold 1 - 3:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig, og tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i disse forhold.

Vedrørende forhold 4:

Politiassistent F2 har forklaret, at han på et tidspunkt under eftersættelsen af tiltalte aktiverede patruljebilens blå blink, ligesom han med forlygterne blinkede til tiltalte, da denne senere kom kørende i retning mod patruljebilen. Politiassistent F3 har forklaret, at hans kollega, som var fører af den patruljebil, vidnet var passager i, på et tidspunkt under eftersættelsen aktiverede patruljebilen udrykning, ligesom vidnet på et tidspunkt, da patruljebilen var tæt på tiltalte, råbte til denne, at han skulle standse. Endelig har tiltaltes passager på knallerten, Vidne 1, forklaret, at hun hørte sirener bag dem. På den baggrund er det bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 5:

Anklagemyndigheden har opgivet forfølgningen under hovedforhandlingen,og tiltalte frifindes derfor i dette forhold, jf. retsplejelovens § 728.

Vedrørende forhold 6:

Efter F2 og F3’s forklaringer om tiltaltes kørsel, herunder sidstnævnte politiassistents forklaring om, at tiltalte kørte "som død og helvede" under eftersættelsen, sammenholdt med, at knallerten efterfølgende på et rullefelt blev målt til at kunne køre 60 km/t., er det bevist, at tiltaltes hastighed overskred de 30 km/t, som knallerten lovligt kunne køre. På den baggrund vidste eller burde tiltalte vide, at knallerten var konstruktivt ændret, og tiltalte er derfor skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 7:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig, og tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 8 og 9:

Efter forklaringerne fra F2 og F3 er det bevist, at tiltalte over for dem og deres kollega F1 udtalte sig som anført i anklageskriftet, og efter karakteren af udtalelsen i forhold 9 er tiltalte derfor skyldig i disse forhold.

Vedrørende forhold 10:

Efter forklaringerne fra F3 og læge Vidne 3 er det bevist, at tiltalte over for en sygeplejerske udtalte sig som anført i anklageskriftet, og tiltalte er derfor skyldig i dette forhold.

Vedrørende forhold 11 - 13:

Efter forklaringerne fra F2 og F3 er det bevist, at tiltalte over for F1 udtalte sig som anført i anklageskriftet, og efter karakteren af udtalelserne er tiltalte derfor skyldig i disse forhold.

Vedrørende forhold 14 og 15:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig, og tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i disse forhold.

Vedrørende forhold 16:

Anklagemyndigheden har opgivet forfølgningen under hovedforhandlingen, og tiltalte frifindes derfor i dette forhold, jf. retsplejelovens § 728.

Straffastsættelsen

Straffen fastsættes til fængsel i 5 måneder, jf. straffelovens § 119, stk. 1, § 121, våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 nr. 8, lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 4, jf. bilag 1, liste A, nr. 1.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor bestemt, jf. færdselslovens § 118 a, stk. 3, 2. pkt., færdselslovens § 117 c, jf. § 54, stk. 1, nr. 1, § 117, jf. § 53, stk. 1, og § 3, stk. 1, § 118, jf. § 51, stk. 6, § 118, jf. § 81, stk. 1, § 118, jf. § 4, stk. 2, samt § 118, stk. 1, jf. § 67, stk. 2, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 § 28, stk. 1.

Straffen omfatter også reststraffen på 37 dage ved prøveløsladelsen den 25. oktober 2019, jf. straffelovens § 40, stk. 1, jf. § 61, stk. 2.

Retten tager påstanden om frakendelse af retten til at føre lille knallert til følge, jf. færdselslovens § 129, stk. 1, nr. 4 og nr. 6, jf. § 129, stk. 3, nr. 2 og nr. 5. Frakendelsen sker for et tidsrum på 2 år og 6 måneder.

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. straffelovens § 75, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte skal straffes med en fællesstraf på fængsel i 5 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 6.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte frakendes retten til at føre lille knallert i 2 år og 6 måneder.

Hos tiltalte konfiskeres en sølvfarvet Airsoft gun af mrk. Sti Off Duty og 1,82 gram hash.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.