Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

06 apr 2022

Retten i Esbjerg

Bøder til 3 deltagere i streetrace-arrangement

Retten har den 2. november 2020 afsagt dom i 4 sager. De 4 tiltalte var tiltalt for at have overtrådt forsamlingsforbuddet ved den 12. juni 2020 at have deltaget i et streetrace-arrangement på en parkeringsplads ved et slagteri i Holsted. Der blev ifølge politiets oplysninger udstedt lidt over 220 sigtelser ved arrangementet, og de 4 sager var de første, der indtil videre er afgjort i retten.

Sagsnummer: SS 4463/2020 m.fl.

Sagen kort fortalt
Ifølge bekendtgørelse nr. 687 af 27. maj 2020, jf. bekendtgørelse nr. 791 af 7. juni 2020 måtte der på daværende tidspunkt ikke forsamle sig mere end 50 personer i arrangementer, begivenheder, aktiviteter og lignende.

De tiltalte nægtede sig skyldige og gjorde i første række gældende, at reglerne i bekendtgørelsen var i strid med grundlovens § 79 om forsamlingsfriheden.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at de tiltalte deltog i arrangementet. De var alle inde på parkeringspladsen ved slagteriet, og de var alle på nær T4 ude af deres biler i forbindelse med arrangementet. Det blev ud fra bevisførelsen lagt til grund, at der var langt over 50 deltagere i arrangementet. Retten fandt desuden med henvisning til lovens forarbejder og Højesterets dom i sagen om ”rockerloven”, at reglerne om forsamlingsforbuddet ikke var i strid med grundlovens § 79. Herudover fandt retten, at de tiltalte havde overtrådt forsamlingsforbuddet, uanset om de havde stået i mindre grupper på parkeringspladsen. Det fandtes også uden betydning, om de tiltalte havde været ude af deres biler under arrangementet, men da T4 ikke havde været ude af sin bil, og da den nærmere rækkevidde af forsamlingsforbuddet herunder særligt om forbuddet også omfatter personer, der bliver siddende i deres bil, kunne give anledning til tvivl, og da T4 kun deltog kortvarigt i arrangementet endte dommen for T4´s vedkommende med strafbortfald, jf. straffelovens § 83. Straffen for T1, T2 og T3 blev fastsat til en bøde på 2.500 kr.

De tiltalte og anklagemyndigheden vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes

Kontaktinformation til parternes repræsentanter
Forsvarer: Advokat Allan Sørensen
Anklagemyndighed: Syd og Sønderjylland