Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

16 dec 2020

Retten i Esbjerg

Dom i nævningesag om seksualkrænkelser af drenge på Snapchat

En 35-årig mand fra Bramming-området er idømt fængsel i 6 år.

Sagsnummer: 16-687/2020

Sagen kort fortalt
Der blev afsagt skyldkendelse i sagen den 10. december 2020.

Der henvises til pressemeddelelse af samme dato.

Dommens resultat
Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev straffen fastsat til fængsel i 6 år.

Alle voterende lagde ved strafudmålingen vægt på bl.a. det store antal digitale blufærdighedskrænkende forhold, som systematisk er begået i en længere periode overfor børn under 15 år, og i nogle forhold under anvendelse af ulovlig tvang eller forsøg herpå. De voterende lagde vægt på karakteren af to forhold, hvor tiltalte har medvirket til, at der i forhold til børn under 15 år, heraf ét barn under 12 år, er blevet udøvet andet seksuelt forhold end samleje. De voterende lagde videre vægt på, at tiltalte i flere forhold har forsøgt at mødes med et barn under 12 eller 15 år med forsæt til at indlade sig på andet seksuelt forhold end samleje. Endelig lagde de voterende vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børnepornografisk materiale. 

Retten gav tiltalte et boligforbud, et besøgsforbud og et kontaktforbud. De nævnte forbud blev givet indtil videre.

Tiltalte blev frakendt retten til erhvervsmæssigt eller i forbindelse med fritidsaktiviteter at beskæftige sig med børn under 18 år. Frakendelsen skete indtil videre.

Tiltalte blev endvidere dømt til at betale tortgodtgørelse til de forurettede drenge på mellem 5.000 kr. og 40.000 kr. 

Tiltalte ankede dommen til frifindelse i det ikke-erkendte omfang, subsidiært til formildelse.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 16. december 2020.