Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

07 sep 2021

Retten i Esbjerg

Dom i nævningesag om voldtægt og våbenbesiddelse

En 29-årig mand fra Grindsted er idømt fængsel i 5 år.

Sagsnummer: 16-81/2021

Sagen kort fortalt
Der var rejst tiltale for voldtægt af særligt farlig karakter i to tilfælde, begået mod en kvinde i Holsted i oktober 2020, samt besiddelse af et haglgevær efter straffelovens § 192 a. Herudover var der rejst tiltale i et indbrudsforhold.

Tiltalte erkendte sig skyldig i indbrudsforholdet. Han nægtede sig skyldig i de øvrige forhold.


Skyldkendelse
Retten fandt tiltalte skyldig i ét tilfælde af voldtægt af særligt farlig karakter. Retten frifandt ham for den rejste tiltale for et andet tilfælde af voldtægt, men fandt ham skyldig i vold og trusler mod kvinden.

Retten fandt tiltalte skyldig i besiddelse af et dobbeltløbet haglgevær i forbindelse med voldtægten samt forud herfor på offentligt tilgængeligt sted.

Endelig fandt retten tiltalte skyldig i det erkendte indbrudsforhold.

Sagen er behandlet som nævningesag. Nævninger og dommere var enige om skyldkendelsens resultat, bortset fra voldtægtsforholdet, hvor én nævning ville frifinde.  

 

Dom
Efter udfaldet af stemmeafgivningen blev straffen fastsat til fængsel i 5 år.

Retten lagde ved strafudmålingen navnlig vægt på, at voldtægten var af særligt farlig karakter, samt på, at tiltalte havde besiddet haglgeværet på offentligt sted.

Tiltalte ankede dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte blev varetægtsfængslet efter dommen. Denne afgørelse blev kæret til landsretten.

 

Afgørelsesdato
Skyldkendelse og dom er afsagt 7. september 2021 af Retten i Esbjerg.