Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

10 jun 2021

Retten i Glostrup

To domme efter nye regler for vanvidskørsel

Retten har i to sager fastsat fængsel i 20 dage til personer, der har kørt med en hastighed på mere end 100 km/t i bymæssig bebyggelse.

Sagsnummer 5113/2021

Retten i Glostrup har den 3. juni 2021 afsagt dom i en sag, hvor en 41-årig mand var tiltalt for at have kørt med en hastighed af mindst 102 km/t ad Stenmosevej i Albertslund, hvor der i bymæssig bebyggelse ikke må køres med en hastighed over 50 km/t. Kørslen var foregået den 8. april 2021 kort før kl. 18, og politiet havde foretaget hastighedsmåling ved brug af laserudstyr.

Retten fandt den 41-årige skyldig og fastsatte straffen til fængsel i 20 dage. Retten fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Den 41-årige blev også frakendt førerretten i 3½ år, idet retten lagde vægt på, at kørslen var foretaget i prøvetiden for en betinget frakendelse af førerretten.

Der var i denne sag ikke spørgsmål om konfiskation af en bil.

Den 41-årige har udbedt sig betænkningstid i forhold til anke af dommen.

Sagsnummer 5111/2021

Retten i Glostrup har den 10. juni 2021 afsagt dom i en sag, hvor en 36-årig mand var tiltalte for at have kørt med en hastighed af mindst 108 km/t ad Islevdalvej i Rødovre, hvor der i bymæssig bebyggelse ikke må køres med en hastighed over 50 km/t. Kørslen var foregået den 3. april 2021 omkring kl. 22, og politiet havde foretaget hastighedsmålingen ved brug af laserudstyr.

Retten fandt den 36-årige skyldig og fastsatte straffen til fængsel i 20 dage. Retten fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Den 36-årige blev derudover frakendt førerretten i 3 år.

Anklageren havde påstået konfiskation af den bil, som den 36-årige havde kørt i. Bilen var ejet af den 36-åriges samlever, der protesterede imod konfiskationen.

Retten henviste til, at forholdet var begået efter ændringen af færdselsloven trådte i kraft den 31. marts 2021 (Skærpet indsats mod vanvidskørsel). Det fremgår herefter af færdselslovens § 133 a, stk. 2, 2. pkt., at der med en hastighedsoverskridelse som den pådømte skal ske konfiskation af køretøjet, medmindre konfiskationen må anses for uforholdsmæssig indgribende for køretøjets ejer.

Det er i forarbejderne forudsat, at der er tale om en snæver undtagelse, idet udgangspunktet vil være, at ejeren må søge sit tab dækket gennem et erstatningskrav mod føreren. Da retten ikke fandt, at konfiskation af bilen måtte anses for uforholdsmæssigt indgribende for ejeren, blev bilen konfiskeret.

Den 36-årige har modtaget dommen og køretøjets ejer har udbedt sig betænkningstid.