Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

02 feb 2024

Retten i Glostrup

Dom i sag om pesticidforurening af et vandrensningsanlæg og et tankanlæg

Dom afsagt: 2. februar 2024

Affaldshåndteringsvirksomhed skal betale 27 mio. kr. i erstatning efter at have leveret industrielt spildevand til rensning på et vandrensningsanlæg uden at have oplyst, at spildevandet indeholdt pesticider

Sagsnummer: BS-59245/2019-GLO
Sagen kort fortalt

I sommeren 2019 blev Slagelse Kommune opmærksom på, at der fra et vandrensningsanlæg, som var ejet af Flux Water, Slagelse ApS, blev udledt renset spildevand indeholdende høje koncentrationer af pesticider af typen neonikotinoider, som er særdeles giftig for vandlevende organismer og derfor påvirkede dyrelivet i de nærliggende vandløb. Kommunen nedlagde straks forbud mod fortsat udledning af spildevand.

Flux Waters undersøgelser pegede på, at forureningen med neonikotinoider stammede fra industrielt spildevand, som affaldshåndteringsvirksomheden Stena Recycling A/S havde leveret til rensning, og at spildevandet oprindeligt stammede fra virksomheden M, som havde tilladelse til at anvende neonikotinoider i virksomhedens produktion.

Ud over forurening af vandrensningsanlægget i Slagelse viste det sig, at forureningen med pesticider også var blevet spredt til et tankanlæg på Prøvestenen i København, hvor 56 tons af spildevandet midlertidigt havde været opbevaret. Spildevandet var her blevet opbevaret sammen med andet spildevand, og det viste sig, at omkring 4.500 tons spildevand, som befandt sig i tankene, var kontamineret med neonikotinoider.

Flux Water anlagde erstatningssag mod Stena Recycling.

Sagens udfald

Retten i Glostrup fastslog, at forureningen med neonikotinoider stammede fra det spildevand, som Stena Recycling havde kørt til Flux Waters anlæg i Slagelse. Retten fast­slog også, at virksomheden M havde oplyst Stena Recycling om, at spildevandet indeholdt pesticider, og at Stena Recycling fra 2011 og frem til 2017 havde sørget for, at spildevandet blev sendt til destruktion på Kommunekemi i Nyborg, men at denne fremgangsmåde blev ændret i 2017, uden at årsagen til det blev klarlagt under sagen. Spildevandet blev herefter i stedet sendt til vandrensningsanlægget i Slagelse, uden at Flux Water blev oplyst om, at spildevandet inde­holdt pesticider. Vandrensningsanlægget i Slagelse var ikke bygget til og heller ikke godkendt til at rense vand for pesticider.

Stena Recycling oplyste ikke over for Flux Water, hvor spildevandet kom fra, og retten fandt det bevist, at Flux Water ikke havde haft anledning til at teste og analysere spildevandet for pesticider. Stena Recycling var derfor erstatningsansvarlig og skulle betale erstatning for det tab, Flux Water havde haft som følge af pesticidforureningen.

Som følge af forureningen måtte Flux Water lukke virksomheden i Slagelse og fjerne anlægget. Tankanlægget på Prøvestenen var i en længere periode delvist lukket og kørte i nogle år med nedsat drift.

Retten fastsatte erstatningen til 27 millioner kroner, som skal betales inden for 14 dage. Derudover skal Stena Recycling betale sagsomkostninger til Flux Water. 

Parterne har mulighed for at anke dommen.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 2. februar 2024.