Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 sep 2020

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse for forsøg på parvoldtægt - K 077/18

En 56-årig mand var af Qaasutsoq Kredsret anset skyldig i forsøg på voldtægt af sin hustru og idømt 6 måneders anstaltsanbringelse med en prøvetid på 3 år.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat

Landsretten ændrede kredsrettens dom og idømte tiltalte anbringelse i anstalt i 9 måneder med en prøvetid på 2 år.

I sin begrundelse anførte landsretten, at der i karakteren af voldtægtsforsøget forelå vold i form af bl.a. knytnæveslag. Dermed fandt landsretten ikke grundlag for at fravige praksis, som er anstalt i 9 måneder for forsøg på parvoldtægt.

Helt undtagelsesvist gjorde landsretten foranstaltningen betinget, bl.a. fordi tiltalte passede forurettedes medicin og forurettede og børnene havde tilgivet ham. Landsretten nedsatte prøvetiden til 2 år henset til forholdets karakter og at tiltalte ikke tidligere var foranstaltet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. august 2018.

Sagsnummer: K 077/18

Landsretsdom

Kredsretdom

Kredsret forklaringer