Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Kønsligt forhold til barn - K 049/19

En 23-årig mand var af Sermersooq Kredset idømt samfundstjeneste i 40 timer for kønsligt forhold til barn.

Manden der på gerningstidspunktet var 22 år, blev dømt for fire tilfælde af samleje med en 14-årig pige, mens de havde været i et kæresteforhold.

Kredsrettens dom blev anket af anklagemyndigheden.

Landsrettens resultat

Landsretten stadfæstede kredsrettens dom.

I sin begrundelse anfører landsretten, at den er enig med anklagemyndigheden i, at foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens § 79 som udgangspunkt bør fastsættes til ubetinget anstaltsanbringelse, når tiltalte på gerningstidspunktet er 22 år eller ældre. Landsretten fandt dog ligesom kredsretten, at udgangspunktet burde fraviges i denne sag, blandt andet fordi tiltalte ikke fremtrådte som alderssvarende.

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 10. april 2019

Dommen kan læses i sin helhed under Grønlands Landsrets afgørelser 2019.

Sagsnummer: K 049/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer