Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

29 apr 2021

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig forhold og samleje til et barn under 15 år - K 164/19

En 33 årig mand var af af Qaasuitsoq Kredsret idømt anstaltsanbringelse i 30 dage for at have haft samleje med et barn under 15 år. Derudover blev han dømt til at betale en godtgørelse på kr. 10.000 til barnet. Den tiltalte ankede kredsrettens dom landsretten og nedlagde påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten frifandt den tiltalte, idet det ikke fandtes bevist, at der skulle have fundet et samleje sted som påstået af anklagemyndigheden. Landsretten lagde i afgørelsen betydelig vægt på, at den forurettede i sagen ikke kunne redegøre for episoden, idet hun i landsretten forklarede, at hun ikke kunne huske noget. Landsretten lagde endvidere vægt på, at vidnerne – om baggrunden for deres kendskab til sagen – kun kunne referere til en sms, som forurettede angiveligt havde sendt, men som nu var slettet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 8. januar 2019

Sagsnummer: K164/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer