Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

31 mar 2022

Grønlands Landsret

Idømt til 60 timers ulønnet samfundstjeneste - K 190/20

Grønlands Landsret idømte kvinden 60 timers ulønnet samfundstjeneste, der skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder, og at hun undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

Af Grønlands Landsrets dom af den 10. december 2020 fremgår følgende: 

Grønlands Landsret fandt kvinden skyldig i at have udøvet vold mod sin søn ved at have tildelt ham flere knytnæveslag mod hovedet, ansigtet, kroppen og lårene. Der er ikke konstateret skader som følge af slagene, og derfor lægger landsretten til grund, at der ikke har været tale om kraftige slag.

Landsretten er af de grunde, der er anført af kredsretten enig i, at foranstaltningen i en sag af denne karakter som udgangspunkt bør medføre 60 dages anstaltsanbringelse.

Sagen omhandler en konfliktsituation, der var initieret af sønnen, og som eskalerede til et voldsforhold. Kvinden har hverken før den omhandlede episode eller senere begået personfarlig kriminalitet, og hendes manglende kontrol over situationens udvikling må til en vis grad må tilskrives, at hun befandt sig i en personlig krise på det tidspunkt, hvor episoden fandt sted. Endvidere har kvinden tydeligt erkendt den alvorlige situation, som hendes handlinger har bragt hende og den øvrige del af den nærmeste familie i.

Herefter, og da sagen allerede har haft betydelige konsekvenser for kvinden, herunder at hun har mistet muligheden for at fungere som plejeforælder, finder landsretten, at udgangspunktet for foranstaltningen skal fraviges i denne sag. Da betinget anstaltsanbringelse ikke findes at være en tilstrækkelig sanktion på grund af sagens alvor, og da Kriminalforsorgens personundersøgelse må forstås sådan, at kvinden er egnet hertil, idømmes kvinden en dom til samfundstjeneste, jf. kriminallovens § 88,1. punktum, jf. § 140.

Kvinden idømmes 60 timers ulønnet samfundstjeneste, der skal udføres indenfor en længstetid på 6 måneder, og hun undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

 

Sagsnummer: K 190/20

Domme med forklaringer