Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jun 2022

Grønlands Landsret

Dom i sag om spirituskørsel - K 184/19

En 34-årig mand var for Qaasuitsoq Kredsret tiltalt for to tilfælde af spirituskørsel samt et tilfælde af brugstyveri. Tiltalte blev frifundet for den ene kørsel idet det ikke af oplysningerne i sagen fremgik, hvorfor tiltalte var blevet anholdt.

Tiltalte blev idømt en betinget anbringelse i anstalt i 14 dage, ligesom han blev frakendt førerretten i halvandet år. Han blev endvidere idømt en tillægsbøde på 9.000 kr.

Tiltalte blev derudover pålagt at betale erstatning til ejeren af det køretøj, som han havde brugsstjålet.

Landsrettens resultat

For landsretten var det alene det tilfælde af spirituskørsel, hvori der var sket frifindelse, som var til påkendelse i landsretten. Landsretten fandt det på baggrund af oplysningerne i sagen til grund, at tiltalte havde gjort sig skyldig i spirituskørsel, idet landsretten lagde til grund, at tiltalte sad bag rattet i bilen for at få bilen fri fra den snedrive, han sad fast i, og at han derved havde gjort sig skyldig i spirituskørsel.

Landsretten fastsatte frakendelsesperioden til 3 år og 6 måneder og nedsatte den idømte bøde til 5.000 kr. I øvrigt stadfæstedes kredsrettens dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. marts 2019

Sagsnummer: K 184/19

Domme med forklaringer