Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 okt 2020

Grønlands Landsret

6 måneders betinget anstaltsanbringelse for narkotikahæleri - K 079/20

En mand på 51 år var af Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i fire tilfælde af narkotikahæleri. Kredsretten lagde til grund, at tiltalte havde fungeret som bagmand. Foranstaltningen blev fastsat til 6 måneders ubetinget anbringelse i anstalt henset til den lange sagsbehandlingstid.

Kredsrettens dom blev anket af tiltalte med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Landsrettens resultat

Tiltalte nægtede sig skyldig, og forklarede, at de fundne kontanter hidrørte fra en opsparing. Henset til bl.a. den digitalvægt, der blev fundet i tiltaltes hjem, der bevisligt havde spor af hash, lagde landsretten til grund, at de kontantbeløb, som blev indsat på hans konto, og penge som blev fundet i hans hjem, stammer fra hashhandel. På den baggrund blev tiltalte fundet skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale om narkotikahæleri.

Foranstaltningen blev fastsat som en fælles foranstaltning med en tidligere dom for ligeartet kriminalitet til 6 måneders anbringelse i anstalt. Henset til den lange sagsbehandlingstid blev anbringelsen gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Tiltalte blev derudover idømt en tillægsbøde på 36.000 kr. Henset til den medgåede tid blev statskassen pålagt at betale sagens omkostninger for landsretten.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 18. maj 2020

Sagsnummer: K 079/20

Domme med forklaringer