Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 nov 2022

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes - K 216/22

En 66 årig mand blev ved Sermersooq idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have truet en kvinde ved at udtale "ernutakasiit toqussavara. Aam'iliss'tamass'toqussasi" hvilket kan forstås som "jeg slår din dumme barnebarn ihjel. I skal alle dø" samtidig med han holdte en køkkenkniv i hånden.

Af Grønlands Landsrets dom af 14. november 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte har også for landsretten erkendt at have udtalt det, der er anført i anklageskriftet. Han har forklaret, at han sagde det, men kvinden opholdt sig på badeværelset og har henvist til, at den måde at tale til hinanden på er almindelig i miljøet. Han har derudover erkendt at have taget en kniv fra køkkenet.

Overtrædelse af kriminallovens § 98 om fremsættelse af trusler er først fuldbyrdet, når truslen er kommet til adressatens kundskab. Kvinden har, efter at være blevet vejledt om sandhedspligten og ansvaret for at afgive falsk forklaring, gentaget sin forklaring for kredsretten om ingen erindring at have om at være blevet truet, mens hun befandt sig på toilettet, eller i det hele taget at have hørt nogen trussel eller set nogen kniv. Der foreligger herefter ikke en fuldbyrdet forbrydelse. Landsretten finder derudover ikke, at der er ført det til domfældelse for forsøg nødvendige bevis.

Tiltalte frifindes herefter.

 

Sagsnummer: K 216/22

Domme med forklaringer