Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

27 jul 2023

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 046/23

Fire unge kvinder blev idømt, 3 af dem fik 40 dages betinget anstaltsanbringelse og den sidste fik betinget 14 dage. De havde i forening overfaldet en pige med adskillige slag og spark mod krop og hoved, hvorved hun pådrog sig diverse hævelser og blodansamlinger i hovedet og på arme, ben og krop.

Af Grønlands Landsrets dom af 27. juli 2023 fremgår følgende:

Landsretten lægger efter de samstemmende forklaringer til grund, at de tiltalte sammen tog til Blok 3 og her opsøge forurettede for at tale med hende. Landsretten finder det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at de på forhånd havde planlagt at overfalde forurettede.

Af de af kredsretten anførte grunde, findes det også efter bevisførelsen for landsretten bevist, at forurettede blev udsat for vold, i det af kredsretten anførte omfang. Tiltalte har efter sin egen forklaring erkendt, at hun deltog i voldsudøvelsen. Efter tiltaltes forklaring, lægger landsretten til grund, at tiltalte tog fat i håret på forurettede samtidig med, at de 2 tiltalte slog forurettede. Landsretten finder, at tredje tiltalte, herved tilsluttede sig voldsudøvelsen. Herefter og efter de af kredsretten anførte grunde, findes det bevist, at de tiltalte i forening, i det af kredsretten anførte omfang, er skyldig i den rejste tiltale. 

Landsretten tiltræder, at første tiltalte er foranstaltet med betinget anbringelse i anstalt i 40 dage med en prøvetid på 1 år, og at den anden tiltalte er foranstaltet med betinget anbringelse i anstalt i 14 dage med en prøvetid på 1 år. Der er herved taget hensyn til de tiltaltes unge alder på gerningstidspunktet, at forurettede gennem nogen tid havde udsat fjerde tiltalte for grov chikane, samt at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at anden tiltalte havde en mindre aktive rolle i forbindelse med voldsudøvelsen. Der er endvidere taget hensyn til den forløbne tid og den lange sagsbehandlingstid.

Landsretten stadfæster herefter kredsrettens dom, i det omfang den er anket.    

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagens nummer: K 046/23

Domme med forklaringer