Gå til sidens indhold

Retten i Hjørring

17 nov 2021

Retten i Hjørring

21-årig mand fra Hjørring idømt 12 års fængsel for drab på sin far

Enigt nævningeting har fundet 21-årig skyldig i drab begået i 2020.

Sagsnummer: KATO-2289/2021

Sagen kort fortalt

En 21-årig mand var tiltalt for drab begået som 19-årig på sin far ved at have tildelt faren adskillige slag i hovedet med en hammer, flere stik/snit med en skarp genstand på halsen samt kvælning ved at stramme et bælte om farens hals, så faren pådrog sig blandt andet kvæstningssår i hovedet, herunder flere kraniebrud, og punktformede blødninger på indersiden af øjenlågene, og som følge heraf afgik faren ved døden.

Tiltalte nægtede sig skyldig under henvisning til blandt andet nødværge.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt tiltalte skyldig i tiltalen bortset fra stik/snit på halsen.

Anklagers påstand om straf var fængsel i 13 år og frakendelse af arveretten efter sin far.

Forsvarerens påstand var fængsel i 11 år.

Straffen blev fastsat til fængsel i 12 år, idet nævningetinget ikke fandt grundlag for at fravige udgangspunktet for straf i drabssager. Tiltalte blev endvidere frakendt arveretten efter sin far.

Tiltaltes søster blev som efterladt tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke af dommen.