Gå til sidens indhold

Højesteret

30 jun 2020

Højesteret

Om betinget frakendelse af førerret efter klippekortordningen

Klip, der ved en fejl ikke havde udløst frakendelse af førerret, skulle indgå ved ny overtrædelse omfattet af klippekortordningen

Sag 15/2020

Dom afsagt den 30. juni 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T havde ved tre bødevedtagelser erkendt overtrædelser af færdselsloven, som var omfattet af lovens klippekortordning. Ved en fejl blev han ikke frakendt førerretten betinget i forbindelse med den tredje overtrædelse. Han var nu fundet skyldig i en ny, fjerde overtrædelse omfattet af ordningen. For Højesteret angik sagen alene spørgsmål om frakendelse af førerret.

Efter klippekortordningen skal der ved den tredje overtrædelse inden for 3 år ske betinget frakendelse af førerretten. Afgøres sagen ved en fejl endeligt uden frakendelse, har den retskraft og vil ikke kunne ændres, uanset at frakendelse er obligatorisk. Som lovens ordning er udformet, fandt Højesteret imidlertid, at dette ikke fører til, at de tre klip, der burde have udløst frakendelse, herefter er bortfaldet. De består og vil i tilfælde af nye overtrædelser skulle medtages i grundlaget for betinget frakendelse, hvis de tidsmæssige betingelser er opfyldt. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at en fejl af den nævnte karakter ikke – ud fra synspunkter om bindende påtalebegrænsning – kan give føreren en forventning om, at de tidligere klip ikke vil indgå ved sanktionsfastsættelsen i anledning af nye overtrædelser.

Højesteret tiltrådte på den baggrund, at T nu skulle frakendes førerretten betinget.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 15/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 15/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 15/2020 (pdf)