Gå til sidens indhold

Højesteret

11 aug 2020

Højesteret

Om prøveløsladelse

Det var ikke utilrådeligt at prøveløslade A

Sag BS-12195/2020-HJR
Kendelse afsagt den 11. august 2020

Direktoratet for Kriminalforsorgen
mod
A

A blev i september 2018 idømt fængsel i 3 år for forsøg på voldtægt og voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Sagen angik, om A’s forhold gjorde det utilrådeligt at prøveløslade ham, da Direktoratet for Kriminalforsorgen traf afgørelse herom den 6. september 2019.

Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at det ikke var utilrådeligt at prøveløslade A, da direktoratet traf afgørelse herom. Oplysningerne om A’s forhold, der var fremkommet efter direktoratets afgørelse, kunne efter Højesterets opfattelse ikke føre til en anden vurdering.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens afgørelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-12195/2020-HJR (pdf)