Gå til sidens indhold

Højesteret

01 feb 2021

Højesteret

Hjemvisning af sag til Grønlands Landsret

Der var ikke hjemmel til at fremme en straffesag uden tiltaltes tilstedeværelse, og sagen blev derfor hjemvist til fornyet behandling i landsretten

Sag 54/2020
Dom afsagt den 15. januar 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev ved Grønlands Landsret dømt for bl.a. voldtægt. Under sagen havde landsretten besluttet, at sagen skulle fremmes uden T’s tilstedeværelse. T var som følge af indlæggelse på psykiatrisk hospital ude af stand til at møde i retten i en periode på mindst 3 måneder.

Højesteret fastslog, at der ikke var hjemmel i den grønlandske retsplejelov til at fremme sagen uden T’s tilstedeværelse, medmindre der forelå ganske særlige omstændigheder. Sådanne ganske særlige omstændigheder var ikke til stede i sagen, og sagen burde derfor ikke have været fremmet uden T’s tilstedeværelse.

Højesteret hjemviste derfor sagen til fornyet behandling i Grønlands Landsret.

Læs hele dommen i sag 54/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 54/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 54/2020 (pdf)