28 jan 2021

Højesteret

Om ophævelse af agentaftale

Agenturgiver var berettiget til at ophæve agentaftale, og agenten havde ikke ret til erstatning for mistet provisionsindtægt eller godtgørelse for goodwill

Sag BS-7909/2020-HJR
Dom afsagt den 28. januar 2021

Jo & Co BVBA
mod
DK Company Vejle A/S

Sagen angik, om DK Company Vejle som agenturgiver havde været berettiget til at ophæve en agentaftale vedrørende tøjmærket ICHI som følge af, at agenten Jo & Co havde indgået en aftale om forhandling af et andet tøjmærke.

Af ICHI-agenturaftalen fulgte, at agenten ikke uden agenturgivers tilladelse måtte indgå aftale vedrørende andre tøjmærker.

Højesteret tiltrådte, at tilladelseskravet i ICHI-agenturaftalen på ophævelsestidspunktet ikke var bortfaldet eller ændret ved aftale eller passivitet som følge af parternes samarbejde, herunder i forbindelse med kontraktforhandlinger om andre tøjmærker. DK Company Vejle var derfor berettiget til at ophæve ICHI-agenturaftalen, og Jo & Co havde ikke krav på erstatning for mistet provisionsindtægt.

Højesteret tiltrådte endvidere, at Jo & Co’s indgåelse af agenturaftalen vedrørende et andet tøjmærke uden accept fra DK Company Vejle udgjorde en sådan krænkelse af Jo & Co’s forpligtelser efter ICHI-agenturaftalen, at der var tale om væsentlig misligholdelse i handelsagentlovens § 27, nr. 1’s forstand. Som følge heraf havde Jo & Co ikke krav på godtgørelse for goodwill.

Højesteret kom således til samme resultat som landsretten.

Læs hele dommen i sag BS-7909/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-7909/2020-HJR (pdf)

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse i sag BS-7909/2020-HJR (pdf)