Gå til sidens indhold

Højesteret

26 okt 2023

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sager om beskatning af pensioner oparbejdet gennem ansættelser ved FN-organisation skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

Sagerne BS-19245/2023-HJR og BS-19248/2023-HJR
Kendelse afsagt den 26. oktober 2023

A og B
mod
Skatteministeriet

Hovedsagerne angik beskatning af pensionsordninger oparbejdet gennem ansættelser ved FN-organisationen UNICEF.

Byretten henviste sagen til behandling ved landsretten som 1. instans. Landsretten sendte sagen tilbage til byretten, da landsretten fandt, at betingelserne for henvisning ikke var opfyldt.

Landsretten anførte i sin begrundelse bl.a., at der i øjeblikket verserer tre sager ved landsretten som 1. instans, som angår samme principielle problemstilling som de pågældende sager, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt fandtes påkrævet eller hensigtsmæssigt at henvise sagerne.

Sagerne angik for Højesteret spørgsmålet om henvisning af hovedsagerne fra byret til landsret.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering og stadfæstede landsrettens kendelser.

Læs hele afgørelsen i sagerne BS-19245/2023-HJR og BS-19248/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-19245/2023-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-19245/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-19248/2023-HJR (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-19248/2023-HJR (pdf)