Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

15 jun 2022

Retten i Horsens

Dom i Nørretorv-sagen

Fire tiltalte er ved et nævningeting ved Retten i Horsens idømt fængselsstraffe på mellem 1 år og 1 år og 2 måneder for blandt andet simpel og grov vold.

Fire tiltalte er ved et nævningeting ved Retten i Horsens idømt fængselsstraffe på mellem 1 år og 1 år og 2 måneder for blandt andet simpel og grov vold.

Sagsnummer: SS 4114/2021

Sagen kort fortalt
Fire tiltalte, T1, T2, T3 og T4, var tiltalt for i forening at have forsøgt at begå røveri mod A, udsat ham for et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge ved blandt andet at have tildelt ham et knytnæveslag i hovedet, sprøjtet peberspray i hovedet på ham, kastet ham ind i bagagerummet på en bil og hældt Red Bull i hovedet på ham. De fire tiltalte var desuden tiltalt for at have hensat A i hjælpeløs tilstand ved den udøvede vold og efterladt ham i bilen, som de efterfølgende forulykkede med.

De tiltalte nægtede sig skyldige, idet T1, T2 og T4 dog erkendte sig helt eller delvist skyldige i at have hensat A i hjælpeløs tilstand. T4 erkendte endvidere, at han havde givet A en lussing.

T4 var endvidere tiltalt for en række overtrædelser af færdselsloven, herunder for at have kørt på særlig hensynsløs måde. Han nægtede sig skyldig i at have kørt på særlig hensynsløs måde, men erkendte sig i øvrigt skyldig i færdselsforseelserne, herunder i at han ved sin kørsel havde tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.


Dommens resultat
De tiltalte blev alle frifundet for tiltalen for forsøg på røveri på grund af en utilstrækkelig beskrivelse af gerningsindholdet i anklageskriftet.


De tiltalte blev alle fundet skyldige i i forening at have udsat A for simpel og grov vold. Det var ikke bevist, at den samlede voldsudøvelse var omfattet af straffelovens § 245, stk. 1, og da A’s død var en følge af knytnæveslaget og måtte tilregnes de tiltalte som uagtsom, var de tiltalte ikke skyldige i overtrædelse af straffelovens § 246. Alle de tiltalte blev også fundet skyldige i at have hensat A i hjælpeløs tilstand og efterladt ham.


T4, der også var tiltalt for overtrædelse af en række bestemmelser i færdselsloven, blev fundet skyldig i overensstemmelse med sin erkendelse i dette forhold.


Alle nævninger og dommere var enige om skyldsspørgsmålet.


T1, T2 og T3 blev hver idømt ubetinget fængselsstraf på 1 år. T4, der tidligere var straffet for vold, blev straffet med ubetinget fængsel i 1 år og 2 måneder som en tillægsstraf til en dom på fængsel i 30 dage for vold i gentagelsestilfælde.


I forbindelse med straffastsættelsen blev der lagt vægt på navnlig forholdenes karakter, herunder at de blev begået i forening, og at A afgik ved døden, den enkelte tiltaltes deltagelse i forholdene og de tiltaltes personlige forhold.


T3, der er statsborger i Bosnien-Hercegovina, men født og opvokset i Danmark og ikke tidligere straffet, blev tildelt en advarsel om udvisning.


Alle nævninger og dommere var enige om sanktionsfastsættelsen.


Sagen var en nævningesag.

De tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 24. februar 2022.