Gå til sidens indhold

Retten i Horsens

26 apr 2024

Retten i Horsens

Dom i nævningesag

Dom afsagt: 26. april 2024

Anbringelse på psykiatrisk afdeling for vold mod politibetjent og læge

Anbringelse på psykiatrisk afdeling for vold mod politibetjent og læge

En 38-årig mand, der lider af sindssygdom, blev den 26. april 2024 i en nævningesag dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling efter at være blevet fundet skyldig i at have spyttet en politibetjent i ansigtet og kastet en plastikflaske med vand i ansigtet på en læge

Sagsnummer: 3727/2023

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for i to forhold at have udøvet vold mod personer i offentlig tjeneste.

I det ene forhold var manden tiltalt for i december 2021 at have spyttet en politibetjent i ansigtet under transport i en patruljevogn, jf. straffelovens § 119, stk. 1.

I det andet forhold var manden tiltalt for at have angrebet en læge med en genstand og derved have udøvet vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter, ved i juni 2022 på psykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital at have kastet en plastikflaske med vand i ansigtet på en læge, jf. straffelovens § 119 b, stk. 1, og § 245, stk. 1.

Sagen var en nævningesag, fordi der i sagen var spørgsmål om anbringelse på psykiatrisk afdeling i medfør af straffelovens § 68.

Den tiltalte mand var ikke til stede under sagen, da retten efter anmodning fra anklagemyndigheden og forsvareren havde bestemt, at det på grund af mandens psykiske tilstand ikke ville være forsvarligt at lade ham fremstille i retten og deltage i hovedforhandlingen.

Dommens resultat

Alle dommere og nævninger var enige om, at den tiltalte var skyldig i den rejste tiltale, dog med den begrænsning, at kastet med plastikflasken med vand ikke var et legemsangreb var af særligt rå, brutal eller farlig karakter og derfor ikke omfattet af straffelovens § 245, stk. 1.

Den tiltalte blev derfor fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, og § 119 b, stk. 1.

Alle dommere og nævninger var enige om, at den tiltalte var straffri, jf. straffelovens § 16, stk. 1, 1. pkt., fordi han på gerningstidspunkterne var utilregnelig på grund af sindssygdom, og at manden skulle idømmes en foranstaltning, hvor han anbringes på psykiatrisk afdeling, jf. straffelovens § 68.

Alle dommere og nævninger var enige om, at kastet med plastikflasken ikke var en sådan alvorlig voldsforbrydelse, som kunne begrunde, at der ikke blev fastsat en længstetid for foranstaltningen. Længstetiden blev derfor fastsat til 5 år, jf. straffelovens § 68 a, stk. 1.

Den tiltalte har 14 dage til at overveje, om han vil anke dommen til landsretten.

Den tiltalte var under sagen og er fortsat anbragt på en sikret institution.

Dommen blev afsagt af Retten i Horsens den 26. april 2024.